Caperio

STARK Q2 RAPPORT MED TILLVÄXT PÅ 17%

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 09:00 CEST

En bra rapport som visar att Caperio är på rätt väg och med mer effekter i kommande kvartal.

1 APRIL - 30 JUNI 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 17 % till 283,3 mkr (241,3)
  • EBITDA ökade till 4,7 mkr (4,3)
  • Periodens resultat uppgick till 1,7 mkr (0,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,03)

1 JANUARI - 30 JUNI 2015

  • Nettoomsättningen minskade med 4 % till 422,9 mkr (439,5)
  • EBITDA minskade till 3,1 mkr (6,9)
  • Periodens resultat uppgick till -1,6 mkr (0,4)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,75 kr (0,24)
  • Antalet anställda minskade till 148 (167)

Succesivt utvecklades kvartalet i rätt riktning och juni är historiskt sett en av de bästa månaderna för Caperio och EBITDA ökade med 9% till 4,7 mkr (4,3). Det skall då också tas med i beräkningen att resultatet föregående påverkades av engångseffekter på drygt 3 mkr. Kombinationen av mer affärer, lägre kostnader och bättre resultat är en effekt av det långsiktiga förändringsarbete som gjorts inom effektiviseringsprogrammet Good to Great, säger Tomas Wanselius, CEO, Caperio

Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och Managerade tjänster, Konsulttjänster och Produkter för att optimera kundens IT-miljö. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Caperio har svart bälte i Leveranskvalitet, vilket bl a bevisats genom att bolaget dom senaste åren legat i topp i Radar Ecosystems årliga kundundersökning Svensk Leveranskvalitet.

2014 omsatte Caperio ca 924,5 mkr och har cirka 150 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq, First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.