Kulturdepartementet

Stark radio och tv i allmänhetens tjänst med tydlig roll på mediemarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:50 CEST

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en kommitté som ska utreda uppdraget och villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014. Lagmannen Martin Holmgren har förordnats som ordförande för kommittén.

En grundläggande uppgift för kommittén är att utgå från de snabba förändringar som har skett när det gäller medborgarnas mediekonsumtion, och utforma roll och uppdrag för radio och tv i allmänhetens tjänst - dvs. Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) - med hänsyn till morgondagens mediemarknad.

- Det är viktigt att medborgarna erbjuds ett programutbud som är högkvalitativt, varierat och tillgängligt. Det ska kännetecknas av självständighet, opartiskhet och saklighet, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Under de senaste tjugo åren har branschen förändrats i grunden, och utbudet av programföretag, kanaler och plattformar är mycket stort. Utifrån en helhetssyn på mediemarknaden vill vi ge alla aktörer goda möjligheter att utvecklas, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

I kommitténs uppdrag ingår bland annat att ta ställning till följande frågor:
- Hur ska uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst formas?
- Hur ska det breda och varierade utbudet på bästa sätt nå publiken?
- Hur kan mångfalden och tillgängligheten i SR:s, SVT:s och UR:s programproduktion stärkas?
- Hur ska radio och tv i allmänhetens tjänst finansieras? Ska radio- och tv-avgiften vara kvar eller ersättas med en annan uppbördsform?
- Hur ska programföretagens verksamhet styras, regleras och följas upp?
- Ska en övergång ske från analog till digital radio, och hur ska en sådan övergång i så fall gå till?

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.

Lagmannen Martin Holmgren har förordnats som ordförande i kommittén. Advokat Helene Hillerström Miksche, direktören Leif Jakobsson, länsöverdirektör Katarina Kämpe och professor Lars Nord har utsetts till ledamöter.

Direktivet kommer att publiceras på regeringens webbplats så snart det är trycklovat, vilket kommer att ske inom kort.


Webbutsändning:
Pressträff: Utredning om radio och tv i allmänhetens tjänst
http://www.regeringen.se/sb/d/14927/a/170941

Kontakt:
Karolin A. Johansson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Marika Thorn Gillström
Informatör/Pressassistent
08-405 21 88
076-104 76 17

Martin Persson
Kansliråd
08-405 57 67
070-200 95 60