Sandvik AB

STARK RESULTATÖKNING OCH FORTSATT HÖG TILLVÄXT

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:11 CET

Fjärde kvartalet:
· Resultat efter finansnetto +23 %, 3 151 MSEK.
· Orderingång +19 %*, 18 965 MSEK.
· Vinst per aktie +28 %, 1,85 SEK.
· Kassaflöde -31 %, 1 526 MSEK.

Helåret 2006:
· Resultat efter finansnetto +26 %, 11 113 MSEK.
· Orderingång +16 %*, 77 708 MSEK.
· Årets resultat efter skatt +27 %, 8 107 MSEK.
· Vinst per aktie +30 %, 6,45 SEK.
· Förslag till ökad utdelning på 3,25 SEK (2,70).
och extra urskiftning på 3,00 SEK per aktie.
· Nya finansiella mål.


* Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23, eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 1 februari kl. 14.00 på Operaterrassen i Stockholm.