Hagströmer & Qviberg AB

Stark resultatutveckling första kvartalet

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:16 CEST

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 30 mars 2006

Stark resultatutveckling första kvartalet
– Nettoinflödet överstiger 2 Mdr SEK vilket ger organisk tillväxttakt om 15 procent.

Inför dagens bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) har VD Patrik Enblad lämnat följande information till styrelsen:

Under första kvartalet väntas H&Qs intäkter överstiga 210 MSEK, jämfört med 116 MSEK samma period 2005 proforma inklusive HQ Fonder. Rörelseresultatet bedöms bli omkring 80 MSEK jämfört med 29 MSEK proforma inklusive HQ Fonder och vinst per aktie 7,7 (2,7) SEK. Rörelseresultatet kommer till över 70 procent från Private Banking.

”Utvecklingen första kvartalet har överträffat våra förväntningar. Intäkterna har nästintill fördubblats, medan rörelseresultat och resultat per aktie nästintill trefaldigats relativt första kvartalet 2005 proforma inklusive HQ Fonder”, säger Patrik Enblad.

Nettoinflödet av kapital blir större än 2 Mdr SEK och den förvaltade volymen uppgår idag till 63 Mdr SEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med bolagets genomsnittliga förvaltade volym under helåret 2005 som uppgick till 31 Mdr SEK. Tillväxten i förvaltad volym uppgår till 17 procent för kvartalet.

Från och med måndagen den 3 april 2006 blir Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB bank. Samtidigt ändras firman till HQ Bank.Ytterligare frågor besvaras på dagens pressträff kl. 10.15 på Operan

Patrik Enblad, VD


Hagströmer & Qviberg (H&Q) utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

H&Q bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda är cirka 200 personer.

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).