Ålandsbanken Sverige AB

Stark resultatutveckling i Kaupthing Bank

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:37 CET

Kaupthing Bank hf. (ICEX/OMX: KAUP) redovisar en vinst efter skatt på ISK 9 708 miljoner (SEK 1 217 miljoner) under det tredje kvartalet 2005. Under årets nio första månader uppgick vinsten efter skatt till ISK 34 474 miljoner (SEK 4 323 miljoner). Vinsten per aktie under det tredje kvartalet uppgick till ISK 14,8, jämfört med ISK 13,5 motsvarande period 2004. Under de första nio månaderna 2005 var vinsten per aktie ISK 52,7, en fördubbling jämfört med ISK 26,3 under motsvarande period förra året. Avkastningen på eget kapital var 32,3 procent under niomånadersperioden, upp från 36,7 procent under samma period 2004.

Niomånadersresultatet i korthet

Vinsten efter skatt ökade med 163,3 procent under de första nio månaderna 2005, jämfört med motsvarande period 2004.
Vinsten efter skatt under det tredje kvartalet ökade med 47,6 procent, jämfört med förra året.
Rörelseresultatet uppgick till ISK 68 855 miljoner (SEK 8 634 miljoner) under de första nio månaderna, en ökning med 94,5 procent från förra året.
Rörelsekostnaderna steg med 44,9 procent till ISK 23,5 miljarder (SEK 2 941 miljoner) under niomånadersperioden.
Rörelsekostnaderna under det tredje kvartalet, exklusive nyligen förvärvade Singer & Friedlander, ökade med 2,3 procent, jämfört med förra året.
Relationen mellan kostnader och intäkter, det så kallade K/I-talet, uppgick till 34,1 procent under niomånadersperioden, att jämföras med 45,7 procent under samma period förra året.
Balansomslutningen uppgick per den 30 september till ISK 2 310 miljarder (SEK 290 miljarder), en ökning med 48,6 procent sedan årsskiftet.
Under de första nio månaderna 2005 genererades 70 procent av bankens intäkter utanför Island.
Kaupthing Bank förvärvade brittiska Singer & Friedlander Group plc i början av tredje kvartalet och Singer & Friedlander konsolideras därmed i Kaupthings räkenskaper för kvartalet.
Icke återkommande kostnader i samband med förvärvet av Singer & Friedlander, som ingår i räkenskaperna för det tredje kvartalet, uppgick till ISK 1,1 miljarder (SEK 138 miljoner).

Koncernchefens kommentar

Resultatet visar tydligt styrkan i bankens verksamhet och den stora spridningen i intäktskällor. Avkastningen på eget kapital i koncernen under niomånadersperioden, som uppgick till 32,3 procent, översteg mer än väl bankens mål. Samtidigt som verksamheten fortsätter att växa, är lönsamheten högst tillfredsställande och kostnaderna hålls under kontroll. Effekterna av förvärvet av Singer & Friedlander syns nu för första gången i räkenskaperna. Under de kommande 18 månaderna har vi som mål att öka lönsamheten i Singer & Friedlander för att uppnå vårt lönsamhetsmål på 15 % avkastning på eget kapital. Aktivitetsnivån är hög på alla bankens marknader, I synnerhet I Storbritannien där en tredjedel av intäkterna genererades under kvartalet", säger Hreidar Már Sigurdsson, VD och koncernchef i Kaupthing Bank hf.

Press release
http://hugin.info/133944/R/1018753/160033.pdf

Interim accounts
http://hugin.info/133944/R/1018754/160034.pdfFor further information on the results please contact Hreidar Már Sigurdsson, CEO, on +354 444 6108 or Jónas Sigurgeirsson, Chief Communication Officer (ir@kaupthing.net), on +354 444 6112. Information on Kaupthing Bank is also available on the Bank's website www.kaupthing.net