Skogsforum Media AB

Stark skogskonjunktur gav bra skotarmarknad 2017

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2018 13:10 CET

Skotarmarknaden 2017 kan nu summeras och det har varit ett bra år i Sverige för de flesta maskintillverkare. Det registrerades 31 fler skotare under 2017 än året innan och ökningen (+10%) kan tillskrivas det andra halvåret som varit särdeles starkt. Totalt har 331 skotare (med mer än 8 tons lastvikt) registrerats under året jämfört med 300 under 2016. Situationen speglar en stark skogskonjunktur med ökande avverkningar, stigande virkespriser och ett stort behov av avverkningskapacitet.

Komatsu 855 skotare

Bild: Komatsu 855 skotare

Stabila marknadsandelar

Antalet registrerade skotare varierar en del från år till år men marknadsandelarna för de olika tillverkarna är förvånansvärt stabila.

- När vi summerar 2017 ser vi ganska små skillnader i marknadsandelar säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum.se som sammanställt skotarstatistiken. John Deere ligger fortfarande i topp med 36,3 procent av marknaden (35,0 % 2016) vilket i antal maskiner innebär 15 fler registrerade än 2016. Komatsu är marknadstvåa och ligger på samma marknadsandel som i fjol vilket innebär 28,7 procent av marknaden och tio fler skotare än 2016. Rottne och EcoLog har också ökat i både maskinantal och marknadsandelar jämfört med i fjol.

- Däremot verkar det vara kärvt för finnarna på den svenska marknaden, säger Torbjörn. Ponsse har satsat hårt under många år men åker lite berg-och-dalbana när det gäller marknadsandelar. I fjol stod Ponsse för 18,3 procent av den svenska skotarmarknaden men backar nu ner till 15,1 vilket innebär fem maskiner färre jämfört med 2016. Samtidigt ökar Rottne och närmar sig igen tredjeplatsen.

Tufft för finska tillverkare att sälja i Sverige?

Det är fler finnar som har det tufft i Sverige. Logset, som nu har flera återförsäljare i Sverige och så sent som på Elmia Wood 2017 flaggade för ökade ambitioner på den svenska marknaden, har inte registrerat en enda skotare under varken 2016 eller 2017. Finska Sampo Rosenlew finns heller inte med i statistiken för 2017 men enligt importören så är det bara teknikaliteter kring besiktningen som gör att de första skotarna ännu inte registrerats. De rullar redan i skogarna.

Gremo ligger oförändrat med sex skotare 2017 och Tigercat registrerade tre maskiner i fjol. Två färre än under 2016.

Skotarna blir större men stor geografisk variation

Registreringsstatistiken visar att skotarnas genomsnittliga lastvikt har ökat med ett helt ton de senaste tre åren. Idag lastar snittskotaren 14,8 ton. Med dagens lastindex som ligger runt 0,7-0,8 för en skotare i den här viktklassen så innebär det att ett fullastat skotarekipage väger runt 35 ton. Med band runt om landar vi runt 40 ton.

Om vi istället bryter ner 2017 års skotarmarknad per landsdel så ser vi att snittskotaren i Götaland lastar 13,3 ton medan Norrlandsskotaren lastar 16,4 ton. I Svealand är snittet 15,1 ton. Längre köravstånd, mindre gallringsvolymer och lägre boniteter/fastare marker i norr kan säkert förklara mycket av den här skillnaden.

Faktaruta Skotare

I Norden använder vi en avvekningsmetod som kallas “Kortvirkesmetoden” eller CTL på engelska (Cut-To-Length). Avverkningsarbetet utförs av två maskiner som jobbar i team: Skördaren som fäller, kvistar och kapar träden direkt vid stubben och skotaren som lastar stockarna på vagnen och kör ut det till skogsvägen där en lastbil kan hämta virket. De maskiner som säljs i Sverige kommer i stort sett uteslutande från tillverkningsanläggningar i Sverige eller Finland. I Sverige finns bl a Japanska Komatsu som tillverkar alla CTL-maskiner i Umeå i sitt bolag Komatsu Forest. I Sverige finns också Rottne Industri AB (Rottne i Småland, EcoLog AB (Söderhamn) och Gremo AB (Ätran i Halland) som alla är både svenskägda och tillverkar maskinerna här. I Finland har amerikanska John Deere all sin tillverkning av CTL-maskiner och i Finland finns även finskägda Ponsse och Logset. John Deeres CTL-verksamhet är en tidigare sammanslagning av flera svenska och finska maskintillverkare som t ex ÖSA, Bruun System, Kockums och Lokomo. Innovatören Lars Bruun byggde den första moderna skotaren i början av 60-talet: VSA-skotaren som sedermera blev Brunett-skotare. En skotare har en motordel med hytt och en vagnsdel med lastutrymme samt en kran som lastar virket. Motor och vagnsdel är sammanbyggda i en midja som även styr skotaren. Fr o m 2019 ska alla skogsmaskiner vara utrustade med motorer som klarar emissionskrav enligt EUs Steg-5 nivå.

Mer information om hur skotares lastvikt fördelas geografiskt: http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=11&t=30496

Diskussion om detta ämne på Skogsforum: http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=11&t=31215

Bilder:

Skotarstatistik
Tabell över antalet registrerade skotare samt maskintillverkarnas marknadsandelar under 2017 jämfört med 2016.

Genomsnittlig lastvikt, skotare per landsdel 2017
Diagram som visar skillnad i skotarnas genomnsittstorlek i olika landsdelar

Genomsnittlig lastvikt, skotare per landsdel 2017
Diagram som visar hur skotarnas genomsnittstorlek ökat under perioden 2015-2017