Mobispine AB

Stark tilltro på sammanslagning. Mer än 80 % i acceptgrad avseende Mobispines erbjudande till aktieägarna i MyScoop

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:59 CEST

 

(Aktietorget: MOBS)

Aktieägare som representerar mer än 80 % av aktierna i MyScoop International AB (publ) har redan accepterat Mobispines erbjudande. Acceptperioden för erbjudandet fortgår till och med den 30 september 2008.

Ledning och huvudägare i MyScoop ställer sig positiva till vårt erbjudande och har accepterat detsamma. Detta är positivt och ett kvitto på att det finns en stark tilltro till hur vi gemensamt med MyScoop kan skapa;

* en stark produktutveckling och snabbare lansering av produkter till marknaden
* ett kompetent och kraftfull managementteam
* en kraftfull försäljnings- och distributions organisation för att nå den globala marknaden

Fullföljer vi budet på MyScoop avser vi avlista MyScoop, varvid den allmänna handeln i MyScoop-aktien kommer att upphöra.


Styrelsen
Mobispine AB (publ)

Erbjudandet i korthet:
* Vederlag utgörs av nyemitterade aktier.
* För 1 aktie i MyScoop erbjuds 0,7382911454 aktier i Mobispine.
* Acceptperioden för erbjudandet fortgår till och med den 30 september 2008.
* Under förutsättning att Mobispine fullföljer Erbjudandet senast den 3 oktober 2008 beräknas erläggande av vederlag kunna påbörjas omkring den 14 oktober 2008 till de ägare som accepterat Erbjudandet.

För ytterligare information:
Mobispine AB (publ)
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm

Telefon: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Dusyant Patel, VD
Telefon: 076-341 42 12

About Mobispine
MobispineAB(MOBS) an innovative Value Added Services (VAS) company provides services for operators and end-users. The services including eSMS (Executive Short Message System) service enabling users to send messages from PC's to mobile and aggregation of rich multimedia news and content via its unique Really Simple Syndication (RSS) based Mobile news reader