TNT

Stark tillväxt och fortsatt fokus på omstruktureringar för TNT

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 11:58 CET

Under 2011 så sker det en uppdelning av divisionerna Mail och Express

Amsterdam, november 2010

Tredje kvartalet 2010: Utveckling
TNT Group:
- Omsättning (underliggande) € 2662 miljoner
- EBIT (underliggande) € 157 miljoner
- Vinst till aktieägare € 75 miljoner

TNT Express:
- Omsättning (underliggande) ökar 8.2% till € 1588 miljoner   
- EBIT (underliggande) € 123 miljoner
- Stark tillväxt i volymer; över nivåerna från 2007

TNT Mail:
- Omsättning (underliggande) ökar 5.6% till € 1010 miljoner
- EBIT (underliggande) minskar till € 83 miljoner, en minskning jämfört med motsvarande kvartal 2009 som till stor del förklaras av pensionsutbetalningar.
- Fortsatt stark tillväxt inom Parcels

Tredje kvartalet 2010: Händelser och framåtblick
Under tredje kvartalet fortsatte TNT tidigare inledda omstruktureringar och kommer internt helt att separera Mail och Express från 1 januari 2011. Fortsatt fokus har legat på kostnadskontroll och ökade intäkter per fraktkilometer. Express har visat en fortsatt stark tillväxt, både vad gäller omsättning och fraktvolymer och kommer för helåret 2010 att hamna betydligt högre än 2009. För Mail förväntas en nedgång i volymerna för 2010. Detta möts med besparingar som finns lagda i TNT:s Master Plan på mer än € 75 miljoner. Fortfarande finns dock stora omstruktureringskostnader som påverkar både Mail och Express.

Kommentar från VD Peter Bakker
Vår verksamhet under tredje kvartalet har generellt sett följt den utveckling vi förutsåg under första halvan av 2010 – dvs bra men inte jättebra och med en fortsatt starkt återhämtning vad gäller aktivitetsnivåer, som dock hålls tillbaka av vikande prissättningsnivåer.

Inom Express ser vi en fortsatt stark tillväxtvolym. Vi har fortsatt att fokusera på det framgångsrika genomförandet av flertalet åtgärder för att öka inkomsten per fraktkilometer. Den fulla effekten av dessa kommer dock inte att synas förrän nästa år. Under tiden ökar vi kostnadskontrollen genom att bland annat investera i egen kapacitet för att reducera ökande kostnader för internationell linjefrakt, ett behov som uppstått till följd av nya avtal med kunder.

För Mail ser vi under kvartalet en fortsatt överflyttning till elektroniska kanaler och en fortsatt hård konkurrens. Avgörande för framtiden är en lyckad implementering av omstruktureringsprogrammet, vilket är kärnan av Master Plan III. Av denna anledning fortsätter TNT aktivt att föra diskussioner med facken, trots att dessa ställer ultimatum gällande just omstruktureringarna.

TNT fortsätter förberedelserna med att dela Mail och Express och genom detta uppfylla målen i Vision 2015. En uppdelad intern organisation och verksamhet för Mail och Express är planerad och kommer att vara fullt genomförd 1 januari 2011.

För mer information kontakta:
Stephen Naylor, VD TNT Sverige,
tfn 070-7527407,
stephen.naylor@tnt.se


Fakta om TNT

TNT:s expressdivision är en av världens ledande business-to-businessaktörer när det gäller expresstransporter. Varje vecka levererar TNT 4,4 miljoner paket och dokument till över 200 länder. Nätverket består av närmare 2409 depåer, hubbar och sorteringscenter. Över 26 310 fordon och 48 flygplan ingår i vad som är Europas största flyg- och vägtransportnät.

TNTs expressdivision har över 78 000 anställda över hela världen och är den första organisationen att erhålla globalt erkännande som en Investor in People. Express divisionens omsättning uppgick till 5956 miljarder Euro för 2009. Rörelseresultat var 193 miljoner Euro 2009. Se även www.tnt.com/express

TNT förser företag och konsumenter över hela världen med en stor bredd av tjänster för behov inom post och express. Med huvudkontor i Holland, erbjuder TNT en effektiv nätverksstruktur i Europa och Asien och expanderar globalt för att maximera prestationen i sina nätverk. TNT finns i mer än 200 länder och har fler än 160 000 anställda. För 2009 rapporterade företaget en intäkt på 10,4 miljarder Euro och ett rörelseresultat på 648 miljarder Euro. TNT är listade på börsen i Amsterdam. TNT värdesätter sitt sociala ansvar och samarbetar med United Nations World Food Programme och United Nations Environmental Programme, för att bekämpa hunger och miljöförstöringar i världen. Våra insatser har börjat ge resultat; under 2009 fick TNT återigen den högst poängen av alla företag i Dow Jones Sustainability Index och i Carbon Disclosure Project inom den koldioxidintensiva sektorn.

Mer information om TNT finns på: http://group.tnt.com och www.tnt.se