Swedbank

Stark tro på att socialt ansvarstagande lönar sig för företag

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:20 CET

Sex av tio svenskar tror att företag som tar ett socialt ansvar kommer att bli mer lönsamma än företag som inte gör det. Svenskarna har också en relativt stor medvetenhet om miljö, klimat och sociala frågor i rollen som konsumenter. Samtidigt är det ytterst få som tänker på dessa frågor vid köp av aktier och aktiefonder.

Enligt en undersökning som Argument gjort på uppdrag av Swedbank Robur, tror 65 procent av svenskarna att företag som tar socialt ansvar blir lönsammare på sikt jämfört med företag som inte gör det. När svenskarna köper varor och tjänster från företag är det också vanligt att de tänker på vilket ansvar företagen tar för miljö, klimat och sociala frågor. 49 procent tänker ibland på det, 24 procent tänker ofta på det och 5 procent tänker alltid på det. Samtidigt uppger 40 procent att de aldrig tänker på dessa frågor när de köper aktier eller aktiefonder.

– Resultaten visar att företags miljöansvar och sociala ansvar är frågor som svenskarna tycker är viktiga men inte avgörande när man köper aktier eller fonder. Här har vi inom finansbranschen ett stort ansvar. Vi behöver bli bättre på att utbilda och göra det enkelt för våra kunder att göra lika medvetna val när de köper aktier och fonder som när de köper ekologisk mat, säger Camilla Robinson Seippel, chef för Public Affairs på Swedbank

Undersökningen visar vidare att intresset för att hjälpa och skänka pengar till ideella organisationer är fortsatt starkt. Den grupp som är mest positiv till ideella organisationer är unga mellan 16 och 29 år där hela 83 procent har en positiv inställning. Minst positiva är åldersgruppen 45-59 år, där 64 procent har en positiv inställning. Samtidigt är det många fler äldre än yngre som uppger att de har skänkt pengar det senaste sex månaderna. Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och Röda Korset är de tre organisationer som de flesta väljer om de skulle skänka pengar idag.

Trots att grundinställningen till ideella organisationer är positiv så visar också undersökningen att det finns en oro för att de pengar som skänks inte kommer fram. 26 procent av de tillfrågade uppger att de har litet eller inget förtroende alls för att de pengar som skänks till ideella organisationer verkligen når fram till de personer och de projekt de är avsedda för.

Läs mer fakta om undersökningen i bilaga.


För ytterligare information:
Camilla Robinson Seippel, chef Public Affairs, Swedbank, tfn: 070-423 54 04
Anna Sundblad, presschef, Swedbank. tfn: 070-321 39 95


Fakta om årets undersökning:

83 procent i målgruppen 16-29 år har en positiv inställning till ideella hjälporganisationer
64 procent i målgruppen 45-59 år har en positiv inställning till ideella hjälporganisationer
59 procent av svenska befolkningen har skänkt pengar till en ideell organisation under de senaste 6 månaderna, en minskning med 7 procentenheter jämfört med föregående år
37 procent av unga mellan 16-29 år har skänkt pengar till en ideell organisation under de senaste 6 månaderna
40 procent kan tänka sig att stödja en ideell organisation genom att volontärarbeta
65 procent av svenska befolkningen har uppfattningen att företag som tar ett socialt ansvar kommer att bli mer lönsamma än företag som inte gör det

Undersökningen genomfördes den 19-29 januari
Antal intervjuade: 700 stycken (telefonintervjuer)
Urval: Slumpmässigt och riksrepresentativt urval.
Uppdragsgivare: Swedbank Robur
Ansvarig för undersökningen: Argument AB
Genomförande av telefonintervjuerna: GfK Sverige

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 680 000 företagskunder med 340 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2010 uppgick balansomslutningen till 1 716 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se