Turistrådet Västsverige

Stark utveckling för gästnätter i Västsverige

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 09:45 CEST

Det går bra för besöksnäringen i Västsverige. Besöken på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade mest i hela landet under juni månad. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att antalet gästnätter ökade med nästan 16 procent (88 000 övernattningar) gentemot samma månad 2014. Motsvarande siffra för hela Sverige var 9 procent.

Det totala antalet gästnätter i Västsverige under juni uppgick till 650 000. Allra mest framgångsrik var Boråsregionen, som gick hela 22 procent bättre än jämfört med juni 2014. 

—Väldigt glädjande siffror överlag. Borås hade stora arrangemang som VM i motorsporten trial, samt ett antal stora kongresser och möten. Dessutom hade Göteborg målgångsveckan för Volvo Ocean Race och två stora Ullevikonserter under juni som förklarar de positiva siffrorna där, men som också fick positiva effekter för Boråsregionen, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Stark tillväxt från utlandet

Tittar man på 2015 års första halvår (januari till juni) syns en tydlig trend: Den stora tillväxten kommer från utlandet. Under denna period ökade utländska gästnätter med hela 21 procent jämfört med föregående år. Det är fortsatt Norge (+7 procent), Tyskland (+13 procent) och Storbritannien (+22 procent) som är de starkaste marknaderna. Hittills under 2015 (januari-juni) noteras Västsverige för drygt 2,7 miljoner kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem – en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2014.

Kontakta för mer information

Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad och kommunikation: 031-818359 eller ann-charlotte.carlsson@vastsverige.com

Johan Wetterberg, kommunikatör: 031-818390 eller johan.wetterberg@vastsverige.com

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Utmaningen i visionen för Västra Götaland "Det goda livet" är att "Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion".