Nibe AB

Stark utveckling för NIBE Element och Villavärme, men svagt första halvår för Brasvärme

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:41 CEST

I dagens delårsrapport redovisar NIBE en god utveckling för första halvåret av 2007;
• omsättningen ökade med 20% till 2 532 Mkr (2 100 Mkr)
• resultatet efter finansnetto ökade med 11,6% till 194,9 Mkr (174,7 Mkr)
• vinsten per aktie uppgick till 1,49 kr (1,31 kr)
• förvärv i Danmark av Lübcke Rail A/S

- Vi har haft ett första halvår där vi fortsätter att ta marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Totalmarknaden för Element och Villavärme har fortsatt att utvecklas positivt medan brasvärme-marknaden i framför allt Tyskland och Danmark haft en kraftig tillbakagång, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

- Affärsområde Villavärme uppvisar fortsatt kraftig organisk tillväxt. Det är framför allt på utlandsmarknaderna som vi växer, främst beroende på att den europeiska värmepumpsmarknaden ökar kraftigt till följd av alltmer miljö- och energimedvetna konsumenter.

- NIBE Element visar också kraftig tillväxt och en positiv resultatutveckling. Det omstruktureringsprogram som startade 2005 kommer att slutföras under 2007 och vi ser redan nu effekterna av programmet i förbättrat resultat och ökande marknadsandelar.

- NIBE Brasvärme har haft ett besvärligt marknadsläge, framför allt i Tyskland och Danmark, där total-marknaderna har gått kraftigt tillbaka. Vi ser dock positivt på det kommande halvåret då vi bedömer att det kommer en återhämtning samtidigt som vi bearbetar marknaden med nya modellserier.

- Vår samlade bedömning är att NIBE-koncernen kommer att ha en fortsatt god omsättningsutveckling samt
en fortsatt något lägre resultattillväxt under 2007, säger Gerteric Lindquist.

Bästa hälsningar
NIBE Industrier AB



Benny Torstensson
Informationsansvarig


Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71


NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 500 anställda och en årsomsättning
på 5 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1997 (Large Cap).
NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, Holland, England och Kina med följande produktsortimentet:
NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.
NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, biobränsleprodukter och fjärrvärmeutrustning.
NIBE Brasvärme: brasvärmeprodukter och skorstenssystem under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nordpeis och Varde.