Nibe AB

Stark utveckling för NIBE Element och Villavärme, men svagt första halvår för Brasvärme

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:41 CEST

I dagens delårsrapport redovisar NIBE en god utveckling för första halvåret av 2007;
• omsättningen ökade med 20% till 2 532 Mkr (2 100 Mkr)
• resultatet efter finansnetto ökade med 11,6% till 194,9 Mkr (174,7 Mkr)
• vinsten per aktie uppgick till 1,49 kr (1,31 kr)
• förvärv i Danmark av Lübcke Rail A/S

- Vi har haft ett första halvår där vi fortsätter att ta marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Totalmarknaden för Element och Villavärme har fortsatt att utvecklas positivt medan brasvärme-marknaden i framför allt Tyskland och Danmark haft en kraftig tillbakagång, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

- Affärsområde Villavärme uppvisar fortsatt kraftig organisk tillväxt. Det är framför allt på utlandsmarknaderna som vi växer, främst beroende på att den europeiska värmepumpsmarknaden ökar kraftigt till följd av alltmer miljö- och energimedvetna konsumenter.

- NIBE Element visar också kraftig tillväxt och en positiv resultatutveckling. Det omstruktureringsprogram som startade 2005 kommer att slutföras under 2007 och vi ser redan nu effekterna av programmet i förbättrat resultat och ökande marknadsandelar.

- NIBE Brasvärme har haft ett besvärligt marknadsläge, framför allt i Tyskland och Danmark, där total-marknaderna har gått kraftigt tillbaka. Vi ser dock positivt på det kommande halvåret då vi bedömer att det kommer en återhämtning samtidigt som vi bearbetar marknaden med nya modellserier.

- Vår samlade bedömning är att NIBE-koncernen kommer att ha en fortsatt god omsättningsutveckling samt
en fortsatt något lägre resultattillväxt under 2007, säger Gerteric Lindquist.

Bästa hälsningar
NIBE Industrier ABBenny Torstensson
Informationsansvarig


Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71


NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 500 anställda och en årsomsättning
på 5 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1997 (Large Cap).
NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, Holland, England och Kina med följande produktsortimentet:
NIBE Element: komponenter och system för elektrisk uppvärmning, huvudsakligen rörelement och folieelement.
NIBE Villavärme: värmepumpar, varmvattenberedare, biobränsleprodukter och fjärrvärmeutrustning.
NIBE Brasvärme: brasvärmeprodukter och skorstenssystem under varumärkena Handöl, Contura, Cronspisen, Roslagsspisen, Nordpeis och Varde.