WeSC

Stark utveckling för vårkollektionen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:48 CEST

WeSC har avslutat införsäljningen av vårkollektionen 2011 och förordersiffrorna visar en fortsatt stark tillväxt. Tecknade förorder för vårkollektionen 2011 uppgår till cirka 133 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 14 procent omräknat i SEK och 21 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande kollektion föregående år. Förordersiffrorna inkluderar som tidigare försäljning till egna butiker.

Distributionen i Danmark struktureras om och det ingår ingen materiell försäljning till Danmark i ordersiffrorna för vårkollektionen 2011. Under föregående år motsvarade försäljningen i Danmark 3,3 % av förorderförsäljningen. Beslut om distributionen i Danmark kommer att fattas inför införsäljningen av höstkollektionen 2011 dvs före mars 2011.

Trots valutaeffekterna förändras inte målsättningarna för räkenskapsåret 2010/2011 utan ligger kvar på en omsättning om minst 440 MSEK med ett rörelseresultat om 70 MSEK.

”Volymerna fortsätter att öka med mer än 20 procent och vi har sett en fortsatt ökande andel omgåendeförsäljning. Valutaeffekter gör att tillväxten i förorder beräknad i svenska kronor är något svagare men i gengäld kan samma valutaeffekter få en positiv inverkan på bruttomarginaler och rörelseresultat. Det blir dock en större utmaning att överträffa våra målsättningar med nuvarande valutakursnivåer.” säger WeSC:s VD, Greger Hagelin.

Förorderingången avseende sommarkollektionen 2011 kommer att presenteras i början av december 2010.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 20

länder samt med egen distribution i Sverige, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.