HiQ International AB

Stark utveckling i ett tufft marknadsläge

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:53 CEST

I ett tufft marknadsläge fortsätter HiQ att utveckla och stärka erbjudandet, samtidigt som ytterligare effektivisering av verksamheten prioriteras. Det arbetet ger resultat och 2009 har börjat bra för HiQ. Omsättningen ökar till 297,6 (286,1) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 44,7 (45,7) Mkr och ger en rörelsemarginal på 15,0 procent. Resultatet före skatt uppgår till 44,7 (46,5) Mkr. Kassaflödet från rörelsen uppgår till 30,5 (42,4) Mkr. Styrelsen föreslår att 1,40 (1,30) kr per aktie, totalt ca 72 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split och obligatoriskt inlösenförfarande.
- Vi befinner oss idag i ett marknadsläge där vikten av en stark marknadsposition ökar. En specialiserad aktör som HiQ med en stark finansiell ställning, goda kundrelationer och ett starkt varumärke gynnas i en kärvare marknad. Våra kunder måste ständigt utveckla sina produkter och tjänster för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det kan vi hjälpa dem med. Teknikutvecklingen pågår oavsett konjunkturläge och för HiQ innebär det att fler affärsmöjligheter föds hela tiden, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

HiQ är idag en betydande aktör på den nordiska marknaden med en bred kundbas, stark geografisk närvaro och en stark finansiell ställning. Konjunkturläget medför bland annat att flera branscher omstruktureras, vilket skapar möjligheter för HiQ att vinna nya uppdrag och stärka sin marknadsposition ytterligare.

- Marknaden är kärv och vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och utveckla vårt erbjudande. Det gör att vi kan fortsätta att öka vår omsättning och leverera en marginal på 15 procent, ett bra resultat, fortsätter Stugemo.

- Under det första kvartalet utsågs HiQ till "Bästa IT-konsult 2009" i Veckans Affärers årliga undersökning, ett viktigt kvitto för oss att vårt arbete med att ständigt utveckla HiQ och vårt erbjudande till våra kunder ger resultat. Jag är mycket stolt över utmärkelsen, säger Lars Stugemo.

HiQ arbetar med att utveckla lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bland kunderna finns ledande aktörer i flera branscher som t ex myndigheter & verk, industri, telekom, försvar, spel & underhållning, finans mm. Under perioden har nya avtal tecknats med kunder såsom Scalado, Danska SKI, Ascom Sweden AB, Storstockholms Lokaltrafik och Danaher Motion.

- Våra projekt handlar om att hjälpa våra kunder att utveckla, förbättra och effektivisera med hjälp av kommunikation. HiQ finns mitt i utvecklingen och vi bidrar på olika sätt till att system, produkter och tjänster som kräver kommunikation utvecklas, avslutar Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdag den 28 april klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se
För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ,
tel: 08-588 90 015, 0704-200 103, annika.billberg@hiq.se
HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1000 anställda med kontor i Norden och i Östeuropa. HiQ är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange's midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se.