LBI International AB

Stark verksamhetsutveckling på nyckelmarknader som visar tecken på återhämtning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:10 CET

LBi - den internationella digitala byrån för marknadsförings- och tekniska lösningar presenterar idag resultat för fjärde kvartalet och helåret 2009

Highlights fjärde kvartalet
Nettoomsättningen var 357,8 MSEK, en ökning från 351,7 MSEK under det tredje kvartalet 2009, och återspeglar fortsatt utveckling både på lednings- och verksamhetsnivå på nyckelmarknader

Justerad EBITDA för fjärde kvartalet 2009 var 51,5 MSEK; EBITDA marginal på 14,4%

Stark lönsamhet i Storbritannien: EBITDA förbättrades med 27 % jämfört med samma period föregående år, vilket återspeglas i en marginal på 23 %; USA rapporterar en justerad EBITDA på 19,6 MSEK, en förbättring på 82 % jämfört med samma period föregående år

Central- och Sydeuropa levererar betydligt under förväntan i jämförelse med ett mycket starkt resultat under fjärde kvartalet 2008.
Vi förväntar sig oss en stark  kontinuerlig utveckling  under hela 2010

Starkt operationellt kassaflöde på 114,9 MSEK

Resultat per aktie under det fjärde kvartalet var 0,84 SEK (0.69) och för helåret -11,07 (1,46). Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2009

Den presenterade fusionen med Obtineo kommer att skapa Europas största digitala byrå, med en unik positionering för att
driva konsolidering i branschen

Financial highlights, se:
http://www.lbi.com/sv/Nyheter/9577/

VD ord

2009 var ett kraftfullt och utmanande år för LBi  i och med att verksamheten fortsatte att känna av effekterna från den internationella lågkonjunkturen. Under det första halvåret upplevde vi lägre efterfrågan och en långsammare beslutsprocess på kundsidan. Under andra halvåret såg vi att efterfrågan på våra tjänster sakta steg igen. Vi avslutade det fjärde kvartalet med resultat som återspeglar de betydande framsteg vi gjort både på lednings- och verksamhetsnivå på nyckelmarknader. Samtidigt har vi fortsatt att utveckla vårt tjänsteerbjudande och ytterligare förädlat kvalitén i våra tjänster, vilket också bidragit till den gradvisa förbättringen av vår EBITDA-marginal, åter till nivån före lågkonjunkturen.

I synnerhet ser vi under året framsteg på våra nyckelmarknader, Storbritannien och USA. Storbritannien rapporterar en EBITDA-marginal på ca 23 % och en ökning av EBITDA på ca 14,0 %, justerat för valutaeffekter, jämfört med samma period föregående år. USA levererade en förbättring av EBITDA på 82 %, justerat för valutaeffekter, och en EBITDA marginal på 21 % under fjärde kvartalet.

Utvecklingen av verksamheten i övriga Europa är något mer långsam. Vår digitala verksamhet i Tyskland har vuxit betydligt under kvartalet men vår varumärkesspecialist MetaDesign fortsätter att leverera under förväntan. MetaDesign är den cykliskt mest känsliga delen av vår verksamhet. Vi förväntar oss en stark återhämtning under det här året baserat på förbättringar av inkommande uppdrag, bättre täckning av branscher och en ökning av uppdrag från fordonsindustrin som återhämtas från en historisk lägsta nivå. Övriga europeiska marknader levererade i stort enligt förväntan och förväntar en ytterligare förbättring under 2010.

På de nordiska marknaderna har vi kämpat för att åter bygga upp intäkter och därför har vi ändrat ledningsstrukturen på regional- och landsnivå. LBi har också nyligen genomfört förvärvet av Triple Köpenhamn, vilket är ett viktigt steg i vår plan att stärka tillväxten av intäkterna i regionen.  Förvärvet ger oss ett erkänt och förstklassigt ledningsteam som vi känner mycket väl.  Det nya ledningsteamet kommer att ta över verksamheten i Köpenhamn vilket dramatiskt kommer att stärka vår strategiska kompetens i regionen. Nu kan vi med legitimitet åter igen göra anspråk på att vara marknadsledande i Norden.

Utanför Europa fortsätter vi att organiskt expandera vårt varumärke. Vi har nyligen öppnat ett större kontor i Dubai för att möta den växande efterfrågan och vi kommer inom kort att öppna kontor i Singapore för att ge service till en ny strategisk kund.

Slutligen är jag mycket nöjd över att vi presenterat att LBi och Obtineo snart kommer att fusioneras för att bilda Europas största digitala byrå.  Obtineo levererar både betydande kapital och allra viktigast, Europas största företag inom sökmotoroptimering, Big Mouth Media. Kombinationen, som kommer att vara verksam under namnet LBi kommer att ge ett företag med över 1 800 personer i 15 länder och kommer att vara unikt positionerat för att driva ytterligare konsolidering i branschen.

Det nya företaget kommer att ha ett helt integrerat digitalt marknadsföringserbjudande och är unikt positionerat för att dra nytta av trenden där stora internationella kunder alltmer efterfrågar en enda byrå som kan tillgodose både förvärv av nya konsumenter och bevarande av befintliga kunder.  Kapitaltillskottet genom Obtineo och det ytterligare tillskottet via den riktade nyemissionen kommer primärt att användas för att expandera vårt serviceerbjudande i USA och Asien där vi ser de största tillväxtmöjligheterna under de kommande åren.

Luke Taylor, VD