Linköpings kommun

"Starka argument för att bygga nya höghastighetsjärnvägar"

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 11:36 CEST

Det är bra att Trafikverket nu kan presentera bättre underlag för kostnaderna att bygga nya höghastighetsbanor. Sänkta kostnader för höghastighetsbanor och relativt höga kostnader för att rusta upp de gamla stambanorna är ett starkt argument för att bygga nya höghastighetsbanor, anser kommunstyrelsens ordförande i Linköping Kristina Edlund (S).

– Det visar att det går att hitta kostnadseffektiva lösningar, samtidigt som nyttorna med höghastighetsbanor blir tydligare. Nu kan vi äntligen få en diskussion som fokuserar på hur vi ska bygga ett nationellt system av höghastighetsbanor och hur vi ska få ut största möjliga nytta av dem, säger Kristina Edlund.

– Höghastighetsbanor är en investering Sverige måste göra för att skapa fler jobb och bostäder, och för att lösa kompetensförsörjningen i viktiga tillväxtregioner.

– Kostnaderna för att modernisera befintliga stambanor är relativt höga, samtidigt som trängseln på spåren består. Det är bara genom att bygga nya stambanor vi både får en rejäl kapacitetsökning i järnvägssystemet, samtidigt som belastningen och slitaget på de gamla stambanorna minskar, säger Linköpings kommunstyrelses ordförande Kristina Edlund (S).

Linköpings kommun har kommit överens med Sverigeförhandlingen om att staden får en centralt belägen station med stopp för höghastighetståg i befintlig korridor. Linköping förbinder sig att 15 300 bostäder ska byggas till 2035.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.