TNS Sifo

Starkare intryck av Malmö i lasermannens spår

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:00 CET

Ökad kännedom om Malmö – men intrycket av staden är både mer negativt och mer positivt än för ett halvår sedan. Det visar TNS SIFOs egeninitierade undersökning. Mediebilden av staden spelar stor roll för resultatet.

Under det gångna halvåret har flera Malmö-relaterade händelser fått stort utrymme på nyhetsplats. TNS SIFO ställde samma frågor i maj 2010 och november 2010.

- Fler har fått upp ögonen för Malmö tack vare mediernas flitiga rapportering. Vi ville se om allmänhetens intryck påverkats och i vilken riktning eftersom vi vet genom tidigare undersökningar att mediebilden är en av de faktorer som starkast driver anseende i Sverige, säger Jonathan Wennö, chef för medieanalys och PR-utvärdering på TNS SIFO.

Mediernas och därmed allmänhetens blickar har vänts mot Malmö inte minst på grund av den ”nye lasermannen”.

- Även om den ”nye lasermannen” utgjort nyhetens kärna, har fler medier utanför Skåne samtidigt fördjupat sina reportage och gett en mer nyanserad bild av Malmö. Fler röster har kommit till tals både i positiva och negativa sammanhang. Detta återspeglas också i opinionen. Fler är negativa, men fler är också positiva, vilket är intressant. Genomsnittsbetyget för Malmö har dock tydligt försämrats, konstaterar Jonathan Wennö, TNS SIFO.

Generellt finns ett samband mellan hög nettoinflyttning och gott intryck.

- Vi ser det som ett bevis för att ett bra intryck driver inflyttning. Malmö är dock lite speciellt även i detta avseende. Trots relativt hög nettoinflyttning är betyget relativt lågt.

Allmänhetens intryck av en stad förbättras ju fler som känner till staden. Generellt sett ger allmänheten goda betyg till universitetsorter och profilerade turistorter. En hög andel arbetslöshet verkar däremot dämpande på allmänhetens inställning.

Diagram över förändringen mellan mätningen i maj respektive november, samt Malmös resultat satt i relation till Lund, Helsingborg och Kristianstad finns på www.slideshare.net/tnssifo

Om undersökningen

TNS SIFO har genomfört undersökningen på eget initiativ. Samma fråga ”Om du tänker på nedanstående kommuner, vilket intryck har du av dem?” ställdes i maj 2010 och november 2010 till cirka 1000 respondenter, 15-79 år, i TNS SIFOs webbpanel. Frågan ställdes för 28 stora svenska kommuner. Höstens undersökningsperiod löpte mellan 8 och 9 november 2010, vilket var efter MFFs seger i Allsvenskan och gripandet av den ”nye lasermannen”.

Kontakta gärna

Jonathan Wennö, chef för medieanalys och PR-utvärderingar, TNS SIFO

08-507 421 74, 0709-83 95 74

jonathan.wenno@tns-sifo.se, www.tns-sifo.se/pr-research

Om TNS SIFO och PR Research

TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag förstärkt med Nordens mest erfarna medieanalytiker. Enheten PR Research fokuserar på effekt och effektivitet av PR-aktiviteter kopplat till affärsnytta och integrerat med andra kanalers effekter på affärsmål, varumärke, medarbetares eller målgruppers attityder. Läs mer på www.tns-sifo.se/pr-research