Svenska Riskkapitalföreningen

Starkare nordisk representation i Riskkapitalföreningens styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:07 CEST

På Svenska Riskkapitalföreningens årsmöte den 21 mars valdes bl.a. Henrik Albertsen från Nordic Venture Partners i Danmark in i föreningens styrelse.

Årsmötet föregicks traditionsenligt av Svenska Riskkapitalföreningens dag, Riskkapital 2006, som med 300 deltagare var mer välbesökt än någonsin.

– Ambitionen är att vi ska ha en så bred styrelse som möjligt, säger föreningens ordförande
Johan Hernmarck.

Valet av Henrik Albertsen förstärker den nordiska representationen. Med företrädare för de danska, norska och finska riskkapitalföreningarna i styrelsen ökar våra förutsättningar för ett nordiskt erfarenhetsutbyte och samarbete.

Sedan tidigare är Tellef Torleifsen på Northzone Ventures från Norge och Matti Turunen
på Eqvitec Partners från Finland medlemmar i föreningens styrelse.

Hans Otterling, Sting Capital och Frederick Johansson, SEB Företagsinvest valdes också in som nya ledamöter. Hans Otterling representerar gruppen privata investerare –affärsänglarna – men har också en lång historia som entreprenör och företagsledare, bland annat på det internationella IT-företaget Streamserve.

Frederick Johansson går in i styrelsen som ersättare för Carl Christensson, som har flyttat till Kina för att leda SEB Företagsinvests verksamhet i Shanghai.

- Stämmans val av Hans Otterling är en ytterligare förstärkning av föreningens satsning på gruppen affärsänglar, säger Johan Hernmarck. Med stöd från NUTEK har vi i uppdrag att fungera som en nationell intresseförening för den gruppen investerare.

Med vår nya styrelse får vi ännu bättre möjligheter att fullgöra den
uppgiften på bästa sätt.

SVENSKA RISKKAPITALFÖRENINGEN, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
TEL 08-678 30 90. FAX 08-678 40 90. info@svca.se, www.svca.se

För mer information, var god kontakta VD Tom Berggren, Svenska Riskkapitalföreningen
(SVCA), tfn: 070- 8600 500 eller e-post: tom.berggren@svca.se

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva på den svenska riskkapitalbranschen. Föreningen har till uppgift att i olika sammanhang verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige, att bland allmänheten sprida kunskap och utbildning samt att främja entreprenörskap. Private equity avser investeringar i onoterade företag med ett aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang och inbegriper affärsänglar, venture capital- och buyoutföretag. Ofta används benämningen riskkapital synonymt med begreppet private equity.

För mer information om SVCA, se www.svca.se
Jan Segerfeldt
Head of Communications
Swedish Private Equity & Venture Capital Association
Grev Turegatan 18
S-114 46 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 678 30 90
Mobile: +46 70 342 48 85
jan.segerfeldt@svca.se
www.svca.se