Finansdepartementet

Starkare prognos för de offentliga finanserna

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:30 CET

De offentliga finanserna fortsätter att visa en utveckling som är starkare än väntat. Finansdepartementet reviderar därför upp sin prognos för de offentliga finanserna. Bedömningen visar att det finansiella sparandet - skillnaderna mellan inkomster och utgifter - uppvisar balans 2012 och överskott 2013.

- Förstärkningen av de offentliga finanserna ger vid handen att det föreligger ett visst och begränsat utrymme att förstärka krispolitiken. Inriktningen bör vara att förstärka jobbpolitiken och mildra effekterna av krisen bland dem som påverkats tydligt, säger finansminister Anders Borg.

Prognosen för de offentliga finanserna baseras på den  konjunkturbild som presenterades i januari och sträcker sig över perioden 2010-2014. En starkare arbetsmarknad och mer positiva hushåll som ökar sin konsumtion medför att utgifterna minskar och intäkterna ökar. Finansdepartementet reviderar därför upp prognosen för utvecklingen av de offentliga finanserna.

Det finansiella sparandet väntas bli negativt under både 2010 och 2011 (-2,5 respektive -0,9 procent), men nå balans 2012 (0,3 procent). Åren 2013 och 2014 väntas det finansiella sparandet vara tillbaka på överskott (1,4 respektive 2,2 procent). Därmed nås målet om överskott i det finansiella sparandet på 1 procent av BNP ett år tidigare än i föregående prognos som presenterades i december.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36