Sveriges Kommuner och Landsting

Starkare självstyrelse i grundlagsproposition

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 16:56 CET

Kommunsektorn får en starkare ställning i den grundlagsproposition som lämnades över till riksdagen i dag.

– Det är en tydlig markering av den kommunala självstyrelsens betydelse vilket underlättar för kommunsektorn att göra ett bra jobb, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Kommuner och landsting får i propositionen, precis som i utredningens förslag, ett eget kapitel i grundlagen. Det slås fast att det ska finnas kommuner på såväl lokal som regional nivå och att kommunal självstyrelse gäller för all kommunal verksamhet.

– Detta innebär att man tydliggör den kommunala självstyrelsens särställning i svensk demokrati och det är ett mycket stort framsteg för kommuner, landsting och regioner, säger Anders Knape.

En ny bestämmelse ska också ange att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Genom regelmässiga prövningar i lagstiftningsprocessen ska konsekvenserna för den kommunala självstyrelsen övervägas. Här hade SKL gärna sett en mer tvingande formulering.

– Men det är ändå ett stort steg i rätt riktning. Det innebär att man noga måste överväga beslut som kan inskränka den kommunala självstyrelsen, säger Anders Knape.

Sveriges Kommuner och Landsting beklagar dock att det saknas förslag om att lagfästa regelbundna samråd mellan regering och kommunsektorn.

– En löpande dialog är den bästa grunden för ett bra samarbete mellan regeringen och kommunsektorn, därför hade vi helst sett att detta slagits fast i grundlagen, säger Anders Knape.

Enligt propositionen ska också reglerna om kommunala folkomröstningar ändras. Om mer än tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting står bakom ett initiativ till folkomröstning måste den genomföras om det inte avslås av minst två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna. SKL är starkt kritisk till denna förändring, eftersom det i praktiken åsidosätter den representativa demokratin.

– Det möjliggör folkomröstningar som kan få stor effekt, även om det bara är en minoritet av befolkningen och fullmäktige som står bakom och det är få som deltar i omröstningen, säger Anders Knape.

> Läs mer och ladda ned SKL:s yttrande i artikel från 2009-04-24

> Läs fler yttranden från styrelsen

> Läs mer om SKL:s arbete med demokratifrågor

För mer information: BoPer Larsson, biträdande sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 79 19, mobil: 070-672 32 96, e-post: boper.larsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01