Sigtuna kommun

Starkare stöd till Rädda Barnen och Brottsofferjouren

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 08:19 CEST

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer i år att dela ut 215 000 kronor till fyra föreningar med aktiv verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Stödet till Kvinno- och Tjejjouren höjs från 95 000 kronor till 100 000 kronor. Norrorts Brottsofferjour (BOJ) får sitt föreningsbidrag höjt med 50 procent från 60 000 kronor till 90 000 kronor jämfört med 2012. 
Nytt för i år är också att Rädda Barnen Märsta/Sigtuna beviljas föreningsbidrag. Summan de får under 2013 är 15 000 kronor. BRIS får, precis som förra året, 10 000 kronor i föreningsbidrag.

- De ideella organisationernas engagemang betyder otroligt mycket, dels för att alla barn ska ges möjlighet till en bra start i livet, samt att de mest utsatta i samhället ska kunna få den hjälp och det stöd som de behöver. Det gläder mig oerhört att vi har möjlighet att utöka kommunens föreningsstöd till dessa föreningar, säger Lola Svensson (S), ordförande för individ- och familjeomsorgsnämnden, i en kommentar.

Karolina Windefalk (MP), vice ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden, fortsätter:
- Vårt fokus ligger på att förbättra stödet till framförallt barn och kvinnor. De eldsjälar som jobbar för att hjälpa till exempel utsätts för våld i nära relationer måste känna att de får ett ordentligt stöd från kommunen.

För frågor vänligen kontakta:
Lola Svensson (S), ordförande för individ- och familjeomsorgsnämnden, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, tel: 0727-276 792

Karolina Windefalk (MP), vice ordförande för individ- och familjeomsorgsnämnden, tel: 070-876 78 16

 

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se