SveaReal AB

Starkt 2011 för SveaReal

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 13:58 CET

2011 var det bästa verksamhetsåret för SveaReal hittills. En kraftig resultatförbättring har lett till ett årsresultat efter skatt om 97 MSEK varav realiserade vinster från försäljningar 63 MSEK.

Intäkterna har ökat med 2 % till 467 MSEK, detta trots ett något mindre fastighets-bestånd. Driftsinvesteringar, administrativa effektiviseringar samt en mildare vinter har bidragit till att även kostnaderna reducerats.
Vakansgraden ligger på låga 4,2 % och värdet på fastighetsbeståndet är 4 465 MSEK.

- ”En nära kundkontakt och starka insatser från alla medarbetare är vår framgångsfaktor. 2012 ser hittills bra ut, dock med utmaningarna i marknaden
” avslutar VD Claes Malmkvist.


För vidare frågor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 031-63 65 90.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vår styrka är tillhandahållande av kommersiella fastigheter för logistik, kontor och industri genom nära kundrelationer på tillväxtorter som Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen.
SveaReals framgång bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

Handel med SveaReals aktier sker via aktiehandlare på den norska marknaden.
För mer information besök oss på www.sveareal.com.