Alecta

Starkt 2012 för Alecta

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 09:41 CET

Alectas finansiella rapport helåret 2012

Alecta redovisar ett starkt 2012 med hög avkastning, lägre kostnader och en stärkt finansiell ställning. Alla viktiga nyckeltal har förbättrats.

– Alectas finansiella ställning är god och våra kunder kan vara trygga. Både Alectas samlade portfölj och Alecta Optimal Pension har ökat kraftigt i värde under 2012. Samtidigt lyckades vi sänka kostnaderna för pensionsprodukter till bara 8 öre per förvaltad hundralapp. Därmed är vi ett tjänstepensionsbolag i världsklass. Som kundägt bolag ska vi utan omvägar skapa så stort värde som möjligt för våra kunder, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta totalt
Alectas samlade portfölj avkastade 11,4 procent under 2012. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 4,5 procent. Alla viktiga nyckeltal har förbättrats under året där jämförbara förvaltningskostnader pressats till 0,08 procent. Värdet på Alectas placeringar var 546 miljarder kronor den 31 december 2012. Solvensgraden var per årsskiftet 144 procent och har under januari i år stärkts med ytterligare cirka 10 procentenheter.

Alecta Optimal Pension
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, var 16,8 procent under 2012. Det är 9,2 procentenheter bättre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder under samma period. De senaste fem åren har den genomsnittliga årsavkastningen varit 4,7 procent vilket är 3,7 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Nyckeltal 31 dec 2012 31 dec 2011
Avkastning Alecta totalt, 5-årsgenomsnitt, % 4,5 3,2
Avkastning Alecta totalt, 12 månader, % 11,4 -2,1
Alecta Optimal Pension, 5-årsgenomsnitt, % 4,7 *
Avkastning Alecta Optimal Pension, 12 månader, % 16,8 -6,8
Förvaltningskostnadsprocent 0,13 0,15
  Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,08 0,10
Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,03 0,03
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, % 129 113
Solvensgrad, % 144 126

* Ej tillgängligt, Alecta Optimal Pension startade i augusti 2007.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, Alecta, 08-441 65 52
Staffan Ström, informationschef, Alecta, 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är specialist på tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 509 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.