HiQ International AB

Starkt år i en tuff marknad

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:05 CET

HiQ presterar väl under 2009, med starkt kassaflöde och en mycket god finansiell ställning. Omsättningen uppgår till 1 057,7 Mkr och rörelseresultatet (EBIT) till 145,6 Mkr, en rörelsemarginal på 13,8 procent. Kassaflödet från rörelsen uppgår till 139,5 Mkr. Styrelsen föreslår Årsstämman att 1,10 kr per aktie, totalt ca 57 Mkr, delas ut till aktieägarna i form av en split och obligatoriskt inlösenförfarande.

– Tack vare hårt och engagerat arbete från alla oss på HiQ med att anpassa och utveckla vårt företag under 2009 kan vi leverera ett mycket starkt resultat, trots att det gångna året har präglats av den globala lågkonjunkturen. I slutet av året har vi sett tydliga effekter av vårt arbete med att stärka och flytta fram vår position och jag är mycket nöjd med det fjärde kvartalet, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

– Under 2009 har vi arbetat vidare med att bredda HiQs verksamhet såväl geografiskt som marknadsmässig. Etableringen i Västerås ökar vår närvaro i Mälardalen och bildandet av HiQ Öresund skapare en plattform för fortsatt tillväxt i södra Sverige och Danmark. HiQ är idag en betydande aktör på den nordiska marknaden med en bred kundbas, stark geografisk närvaro och en stark finansiell ställning, säger Lars Stugemo.

HiQs projekt handlar om att hjälpa våra kunder att utveckla, förbättra och effektivisera med hjälp av kommunikation. HiQ har arbetat med att utveckla system, produkter och tjänster i mer än 15 år. Bland kunderna finns ledande aktörer i flera branscher som t ex myndigheter & verk, industri, telekom, försvar, spel & underhållning, finans mm.

– Ny teknik föds hela tiden och det skapar möjligheter för nya typer av företag och tjänster. Vi ser en ökad efterfrågan inom områden som media och underhållning när det gäller utveckling av applikationer för mobil och webb. Det gäller även multimedia. Det här ser vi som spännande tillväxtområden för HiQ, säger Lars Stugemo.

– Jag är oerhört stolt över det stora engagemang och hårda arbete som alla våra medarbetare lägger ner för att HiQ skall fortsätta vara Nordens bästa IT- och managementkonsult. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och jag mycket glad över att vi nyligen utsetts till IT-konsultbranschens bästa arbetsgivare i Universum Communications årliga undersökning. Att vi kan attrahera duktig personal är givetvis mycket viktigt för oss och glädjande nog har vi fått möjlighet att öka rekryteringstakten i slutet av året, avslutar Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdag den 2 februari klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ,
tel: 08-588 90 015, 0704-200 103, annika.billberg@hiq.se

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1000 anställda med kontor i Norden och i Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm mid cap. För mer information, besök www.hiq.se.