Teknikföretagen

Starkt Baltikum bra för svenska teknikföretag

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2011 14:54 CET

Det går bra för de baltiska länderna nu, vilket ger goda förutsättningar för svenska teknikföretag att expandera i och utöka handelsutbytet med regionen. Det visar Teknikföretagens rapport ”Baltikum och svenska teknikföretag”.

Undersökningen fokuserar på hur ett ökat handelsutbyte och andra affärskontakter påverkat och kan förväntas fortsätta påverka svenska teknikföretags verksamheter i Sverige.

– De baltiska staterna ser ut att ha tagit sig igenom skuld- och finanskrisen på ett imponerande kraftfullt sätt, till skillnad mot många andra länder inom Europa, konstaterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Särskilt Estland är i dag ett föredöme vad gäller ekonomisk återhämtning, ekonomisk omstrukturering och industriell utveckling.  Det är också den del av Baltikum där teknisk utveckling och modern tillverkning prioriterats mest och under en längre tid. Estland är även det land där flest svenska teknikföretag hittills etablerat sig.

I dag finns inte mindre än 2 400 svenskägda företag i de baltiska länderna och över 1 600 av dessa finns i Estland. Ett hundratal svenska teknikföretag har tillverkande verksamhet i Baltikum och minst lika många har service- och säljbolag. Majoriteten utgörs av små företag. Företagen med produktion i Baltikum är överlag inriktade på reexport till andra marknader och i mindre grad på försäljning på lokala marknader. Totalt sett handlar utbytet med teknik mellan Baltikum och Sverige främst om köp av insatsvaror och komponenter samt export till Baltikum från Sverige.

Om man bortser från stora skillnader i industriell tyngd och utveckling mellan de baltiska länderna är det mycket som förenar dem och som har betydelse för oss i Sverige. Den geografiska närheten liksom det geopolitiska läget och en stor kulturell samhörighet med Norden i övrigt är här viktiga faktorer.

– Sverige gynnas av att ha starka tillväxtekonomier i sin omedelbara närhet. De baltiska staterna ger med sin starka tillväxt goda förutsättningar för svenska teknikföretag att expandera och att öka handelsutbytet, säger Anders Rune.

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.