Värmdö kommun

Starkt bokslut för Värmdö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 10:35 CET

Värmdö kommun redovisar ett starkt bokslut för 2013 på 124 MSEK. Efter justering av engångsposter, som exempelvis vinster vid markförsäljning, redovisar kommunen ett överskott på 84 MSEK vilket är en dubblering mot kommunfullmäktiges målsättning. 

– Det är mycket positiva siffror och glädjande att vi kan uppvisa en stark och stabil ekonomi samtidigt som vi under de senaste åren sänkt kommunalskatten med 37 öre. Kommunen har gjort stora insatser för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet och service till medborgarna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

En bidragande orsak till att utfallet blev högre än förväntat är nämndernas förbättrade resultat på drygt 15 MSEK jämfört med höstens prognos. Några nämnder visar alltjämt ett underskott men utvecklingen går åt rätt håll.

För mer information kontakta

Hans Ivarsson, ekonomichef, tfn: 08-570 481 18

Monica Petterson, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 08-570 470 12

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.