Högskolan Dalarna

Starkt centrum för forskning om världsarv - 1,2 milj från Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:32 CET

1,2 miljoner till forskning om Världsarvet

Forskningsprogrammet Världsarvets världar: Mångvetenskapliga perspektiv på industriella världsarv har fått 1,2 mkr. Pengarna kommer från Riksbankens Jubileumsfonds anslag till infrastrukturellt stöd.

Vilka uttryck har den lokala implementeringen av Världsarvet runt Stora Kopparberget tagit sig? Vilka jämförelser kan göras med andra kulturarv i Sverige och Europa? Hur arbetar man med visualisering och förmedling, digitalt och genom film? Falu gruva har varit central i stadsbilden i århundraden. Hur såg livet ut på 1600-talet, vad betydde t.ex. religiösa omställningar och tyska influenser? Vad innebär Världsarvet för regionens utveckling, ekonomiskt och turistiskt? Hur ser man på kulturfrågorna i relation till miljöfrågor? Dessa exempel är bara några av den mångfald frågor som forskningen kring Världsarvet innebär vad gäller problemområden och tidsepoker.

-Den främsta uppgiften blir att säkra finansiering för redan pågående delprojekt och att initiera fortsatt forskning, säger Ann-Kristin Ekman, docent i socialantropologi och forskningsansvarig för Världsarvsforskningen vid Högskolan Dalarna. Hon berättar att en viktig del även är att bygga nätverk genom att etablera samarbete med olika nationella och internationella forskningsmiljöer.

-Stödet från Riksbankens Jubileumsfond innebär ett stort steg framåt för Världsarvsforskningen. Vår målsättning är att Högskolan Dalarna skall bli ett starkt centrum för forskning om världsarv, säger Ann-Kristin Ekman.

Forskningen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap. Till forskningssatsningen finns en nordisk referensgrupp knuten. Av stor vikt är också samarbetet med lokala och regionala aktörer, något som stöttas även av Falu kommun.

Förutom de nu nämnda medlen har Högskolans forskningsråd under 2007 avsatt 1,4 mkr för finansiering av arbetet med externa ansökningar.

Kontakta gärna Ann-Kristin Ekman på telefon 070-603 22 71.