Tyresö kommun

Starkt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:31 CET

Tyresö kommuns ekonomi visar för tionde året i rad positivt resultat. Resultatet för år 2006 uppgår till 50,7 miljoner kronor.

Genom att sysselsättningen i landet har utvecklats bättre under 2006 än prognosinstituten räknade med, har också kommunernas skatteintäkter blivit högre än beräknat. För Tyresö kommuns del innebär det att skatteintäkterna blev 16,6 miljoner högre än budgeterat.

Till de goda resultaten bidrar också att räntekostnaderna på kommunens lån blivit 2,9 miljoner kronor lägre än beräknat.

Dessutom har realisationvinster från markförsäljning under året höjt resultatet med cirka 19 miljoner kronor. Även om dessa intäkter av engångskaraktär räknas bort motsvarar resultatet i den löpande verksamheten den resultatnivå som behövs för en långsiktigt god hushållning. Vi tar till exempel hänsyn till framtida pensionsutbetalningar och behovet av förnyelse av kommunens verksamhetslokaler och andra anläggningar.

Kostnaderna för kommunens verksamheter ligger sammantaget på budgeterad nivå.

– Det är mycket tillfredsställande att vi i Tyresö under en så lång period har kunnat behålla en stabil ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m). För 2006 har vi haft viss draghjälp av att den svenska ekonomin i sin helhet utvecklats positivt, men det viktigaste är ändå att vi har haft god kontroll över den egna kostnadsutvecklingen samtidigt som vi har erbjudit invånarna en god service.

Bokslutskommunikén för 2006
http://www.tyreso.se/upload/Om%20kommunen/Ekonomi/Bokslutskommunik%C3%A9%202006.pdf

Mer information
Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m), 08-5782 95 30, 070-488 95 30
Ekonomichef Dan Näsman, 08-5782 91 40, 070-488 91 40.