Tyresö kommun

Starkt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 12:19 CET

Tyresö kommuns bokslut visar för trettonde året i rad positivt resultat. Resultatet för år 2009 uppgår till 46,0 miljoner kronor.

För trettonde året i rad presenterar Tyresö kommun ett positivt resultat. Resultatet uppgår till 46,0 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Skatteintäkter och intäkter från utjämningssystem blev cirka 33 miljoner kronor lägre än budgeterat. Däremot blev kostnaderna för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 20 miljoner kronor lägre och räntorna på kommunens lån 10,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kommunens verksamhet har genomförts på budgeterad nivå trots att kostnaderna för ekonomiskt bistånd till hushåll och för stöd till barn och ungdomar har ökat under året.
I höstas när prognoserna pekade mot ett starkt resultat, anslogs ytterligare fem miljoner kronor för underhåll av skolor och andra lokaler.

– Det är mycket tillfredsställande att vi i Tyresö under en så lång period har kunnat hålla en stabil ekonomi. Det ger oss ett bra utgångsläge i den svaga ekonomiska utveckling vi nu har, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

– Det är glädjande att vi under året har kunnat bibehålla eller stärka kvaliteten i verksamheterna. I skolan kunde vi notera en fortsatt förbättring av elevernas resultat, säger Fredrik Saweståhl.

Bokslutskommuniké 2009 - se bifogad pdf. Pressmeddelandet finns även som word-fil.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), tel 08-5782 9131, mobil
070-488 9131, e-post: fredrik.sawestahl@tyreso.se
T.f. kommundirektör Dan Näsman, tel 08-5782 91 40, mobil 070-488 91 40,
e-post: dan.nasman@tyreso.se

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se.
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum/
Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/