Tyresö kommun

Starkt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 08:31 CET

Tyresö kommuns bokslut visar för fjortonde året i rad positivt resultat. Resultatet för år 2010 uppgår till 63,5 miljoner kronor.

För fjortonde året i rad presenterar Tyresö kommun ett positivt resultat. Resultatet uppgår till 63,5 miljoner kronor vilket är 26,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Skatteintäkter och intäkter från utjämningssystem blev hela 38,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Därutöver bidrog realisationsvinster från markförsäljning med 13 miljoner.

På kostnadssidan vägs högre kostnader än beräknat för bl a snöröjning och äldreomsorg upp av lägre kostnader för arbetsgivaravgifter, lägre premier för avtalsförsäkringar och lägre räntekostnader för kommunens lån.

Den positiva ekonomiska utvecklingen har, förutom att ge ett högre resultat än budgeterat, också gett utrymme för angelägna kompletterande satsningar i verksamheterna.

Under året har sammantaget anslagits 30,6 miljoner utöver ursprunglig budget. Dessa insatser har avsett kompletterande underhållsinsatser i verksamhetslokalerna och förbättrad teknisk utrustning och fortbildning av lärare och vårdpersonal, men också andra kvalitetsförbättringar inom utbildning och omsorg.

– Det är mycket tillfredsställande att vi i Tyresö under en så lång period har kunnat hålla en stabil ekonomi. Det ger oss ett bra utgångsläge inför framtiden säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

 – Det är särskilt glädjande att vi under året har kunnat skjuta till extra medel för både angelägen upprustning av lokaler och för att bibehålla eller stärka kvaliteten i kärnverksamheterna, säger Fredrik Saweståhl.

Bilaga: Bokslutskommuniké för Tyresö kommun 2010

Upplysningar:

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), 08-5782 91 31, 070-488 91 31

Ekonomichef Dan Näsman, 08-5782 91 40, 070-488 91 40.

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se.
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum/
Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/