Lindex AB

Starkt fjärde kvartal. Försäljningen ökade med drygt 10 procent och rörelseresultatet mer än fördubblades.

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 08:02 CEST

Försäljningen ökade under verksamhetsåret med 5,6 (6,9) procent till 5 312 (5 031) Mkr.
Resultat efter skatt ökade med 15 procent och uppgick till 177 (154) Mkr, motsvarande SEK 12,90 (11,20) kr per aktie.
Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 273 (240) Mkr. Rörelseresultatet belastades med 10 (0) Mkr i strukturkostnader. Resultatet efter finansiella poster var i nivå med föregående år.
Rörelsemarginalen ökade till 5,1 (4,8) procent och bruttomarginalen ökade till 56,3 (55,2) procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 589 (669) Mkr.
Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att utdelningen uppgår till 12,00 (6,00) kr per aktie för verksamhetsåret 2002/2003.

Fjärde kvartalet
Försäljningen steg under det fjärde kvartalet med 10,3 (2,7) procent till 1 365
(1 237) Mkr. Lindex försäljning i jämförbara butiker ökade med 10,9 procent jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 96 (34) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 7,0 (2,7) procent.
Resultat efter finansiella poster ökade under det fjärde kvartalet till 98 (44) Mkr.

Resultatet fortsatte att förbättras i Tyskland. Lindex försäljning i jämförbara butiker utvecklades väl och ökade under fjärde kvartalet med 22,4 (-7,4) procent.
Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 313 butiker på den nordiska marknaden och 30 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige, varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Johansson, VD och koncernchef Telefon: +46 (0) 31 739 50 02
Mobil: +46 (0) 705-94 21 22

Peter Andersson, Ekonomi- och finanschef Telefon: +46 (0) 31 739 50 10
Mobil: +46 (0) 705-84 44 37