HiQ International AB

Starkt förbättrad vinst och hög tillväxt i kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:41 CEST

Omsättningen i det tredje kvartalet uppgår till 238,6 (208,7) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) 33,7 (21,0) Mkr, en rörelsemarginal på 14,1 procent. Likvida medel är 89,6 Mkr (73,1).

– HiQ har en stark utveckling under kvartalet och jag är mycket nöjd med hur väl vi har lyckats med våra satsningar mot befintliga och nya kunder. Rekryteringen av nya medarbetare har intensifierats i hela koncernen och vi har ett stort behov av att växa på alla orter, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

Vi hjälper våra kunder att förenkla och förbättra sin verksamhet med hjälp av kommunikation och teknik. HiQ har arbetat med att utveckla system, produkter och tjänster i mer än 15 år. HiQs kunder är ledande i flera branscher som t ex myndigheter & verk, industri, telekom, försvar, spel & underhållning och finans.

– Vi är en betydande aktör i Norden med många duktiga och framgångsrika kunder samt engagerade och ansvarstagande medarbetare. Under kvartalet har särskilt verksamheten i Göteborg visat upp mycket goda resultat och står för den starkaste tillväxten i koncernen. Tillsammans fortsätter vi nu arbetet med att ytterligare utveckla vår verksamhet och leverera ännu bättre resultat för våra kunder, fortsätter Lars Stugemo.


– Teknikutvecklingen och ökad konkurrens skapar hela tiden möjligheter för nya typer av företag och tjänster. Områden som media, underhållning och Internet utvecklas snabbt med nya tekniska lösningar - spännande tillväxtområden för HiQ, säger Lars Stugemo.


HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdag den

26 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på
www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Fredrik Malm, CFO och IR-ansvarig, tel: 08-588 90 034 eller mobil: 0704-200 017 eller e-post:
fredrik.malm@hiq.se

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har cirka 1 100 anställda och har kontor i Norden och i Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se