ICA AB

Starkt nettoresultat för ICA-koncernen 2006 trots svagt fjärde kvartal

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:56 CET

Nettoomsättningen under 2006 uppgick till 67 395 MSEK (66 096), en ökning med 2,0
procent.

Rörelseresultatet för 2006 ökade till 2 297 MSEK (1 940), en ökning med 18,4 procent.
I rörelseresultatet är realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar
av anläggningstillgångar om 588 MSEK (75) inkluderade. Rörelseresultatet exklusive
dessa poster minskade med 8,4 procent. Resultatet efter skatt från kvarvarande
verksamhet ökade till 2 034 MSEK (1 520).

Nettoresultatet för 2006 uppgick till 2 401 MSEK (1 518), en ökning med 58,2 procent.
I nettoresultatet ingår en resultatpåverkan från försäljningen av ICA Meny på 367
MSEK (-2).

För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 17 631 MSEK (17 784), en
minskning med 0,9 procent.

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 358 MSEK (601), en minskning med
40,4 procent. I rörelseresultatet är realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och
nedskrivningar av anläggningstillgångar om 377 MSEK (-4) inkluderade.
Rörelseresultatet exklusive dessa poster minskade med 624 MSEK bland annat på
grund av den negativa utvecklingen i ICA Norge samt på uppstarts- och
strukturkostnader för det nya lagret i Helsingborg om cirka 100 MSEK. Resultatet efter
skatt från kvarvarande verksamhet ökade till 459 MSEK (446).

Nettoresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 460 MSEK (452), en ökning med 1,8
procent.För hela rapporten, med vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen,
se bifogad pdf-fil.


För ytterligare information:
Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58
ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna
och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA
Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska
kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon
Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold
och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA
AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.seOm ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se