Statens folkhälsoinstitut

Starkt samband mellan alkohol, rökning och cannabis bland unga

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:37 CET

64 procent av de elever som röker regelbundet har testat cannabis. Bland elever som aldrig rökt vanlig tobak har bara fyra procent testat cannabis. Det visar en undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex gymnasieskolor i Skåne.

Undersökningen visar också på ett starkt samband mellan alkoholvanor och användning av cannabis. Av de elever som regelbundet dricker sig berusade har 51 procent testat cannabis. Av de som aldrig dricker sig berusade är motsvarande siffra en procent.

– Det här visar den stora betydelsen av ett helhetsperspektiv i det förebyggande arbetet när det gäller alkohol, rökning och droger bland unga. Bruket leder inte bara till en sämre hälsa och livskvalitet för unga, utan också till samhälleliga och sociala konsekvenser, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Ny forskning visar att cannabis kan leda till allvarligare skador än man tidigare trott och att skadorna kan bli bestående. Genom att röka hasch eller marijuana under tonåren riskerar man att hjärnan inte utvecklas till en vuxen persons hjärna. Men kunskapen om att unga tar mer skada av cannabis än äldre är låg visar undersökningen, bara var tredje elev känner till detta. 

I undersökningen uppger också en relativt stor andel av eleverna som testat cannabis någon enstaka gång, att man kan tänka sig att testa fler gånger.

– Det betyder att syftet med det förebyggande arbetet bör vara att få så många som möjligt att inte testa cannabis överhuvudtaget. Har man väl tagit det första steget, så ökar risken för att användandet kan bli mer eller mindre regelbundet, säger Lisen Sylwan, informationssamordnare på Statens folkhälsoinstitut.

Undersökningen har genomförts på fyra gymnasieskolor i Kristianstad och två i Malmö där över 600 elever i årskurs 1-3 deltog. De fick bland annat svara på frågor om de testat cannabis, om de har kompisar som gjort det och om de känner till de skador cannabis orsakar.

Under hösten 2010 gjorde tio skånska kommuner gemensam sak i kampen mot cannabis bland ungdomar genom pilotprojektet ”Testa dina gränser”. Det har drivits av de tio kommunerna i Skåne i samarbete med Statens folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen i Skåne län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

För mer information:
Fakta om cannabis: www.can.se/Drogfakta/Cannabis
Testa dina gränser: www.drugsmart.com/testadinagranser/

För ytterligare information:
Lisen Sylwan, informationssamordnare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 21, e-post: lisen.sylwan@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se