Lessebo Bruk

STARKT STÖD FÖR ACKORD BLAND KLIPPANS BORGENÄRER

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 16:50 CEST

Med anledning av att mer än hälften av borgenärerna redan har godkänt det av KLIPPAN-koncernen tidigare utsända ackordsförslaget har KLIPPAN AB och KLIPPAN Mölndal AB begärt hos Helsingsborgs respektive Mölndals tingsrätt att få genomföra ackordsförhandling.

Helsingborgs respektive Mölndals tingsrätt har med anledning av ansökningarna fattat beslut om att ackordsförhandlingar skall genomföras den 3 respektive den 4 november 2005.

KLIPPAN AB


För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Thomas Billing, tel: 0435-291 01 eller Advokat Guy Lofalk, tel: 08-22 09 00.


KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska
industrin med en total kapacitet om 200.000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal.