Nyköpings kommun

Start för ny skräpinventering i Nyköping

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2012 08:43 CEST

Från 23 juli och tre veckor framåt genomför Nyköpings kommun årets skräpinventering. Under ledning av gatu- och parkavdelningen mäter ett antal feriearbetande ungdomar hur mycket skräp det finns på 400 platser i Nyköping.

- Skräpinventeringen görs för att vi ska veta var vi ska sätta in extra insatser för att minska nedskräpningen, berättar Helena Göransson, parkmästare i Nyköpings kommun. Det är andra året i rad vi deltar i undersökningen.

Resultatet av skräpmätningen som genomfördes sommaren 2011 visade att vi är duktiga på att städa och hålla rent och snyggt i Nyköping.

Det senaste året har det placerats ut flera papperskorgar i centrum som också har bidragit till att mer skräp hamnar i papperskorgarna istället för på gator och trottoarer.

Undersökningen visade att det i snitt fanns 3,97 föremål per plats som mättes. Skräpet bestod till största delen av cigarettfimpar och snus. Mätningen visade också att nedskräpningen är förhöjd kring restaurangerna i centrum. 

Att mäta skräp är en ny metod för att ta reda på om det finns problem med nedskräpning är i kommunen. Mätningen görs på trottoarer, gågator och gångbanor.
 


Metoden för att mäta skräp har tagits fram av stiftelsen Håll Sverige Rent och är ett samarbete med Statistiska centralbyrån för att få en mer säkerställd statistik. Genom mätningen kan man få reda på omfattningen av nedskräpningen och vad skräpet består av. Resultaten kan sedan användas för att justera eventuella åtgärder för att minska nedskräpningen. Genom att göra mätningen under flera år går det också att se hur nedskräpningen utvecklas och om genomförda åtgärder har haft någon effekt.

Vill du veta mer om skräpinventeringen kontakta Helena Göransson, tfn 0155 – 24 81 22.