RISE Research Institutes of Sweden AB

Start för produktion av nytt biobränsle

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:38 CET

Ett forskningsgenombrott omsätts idag i verklig produktion när forskningsföretaget STFI-Packforsk genom dotterbolaget LignoBoost inviger en demonstrationsanläggning vid Bäckhammars bruk i Kristinehamn. Anläggningen kommer att producera cirka 4 000 ton lignin per år. Det räcker till el och värme i motsvarande 1 300 villor. Ligninet kommer att transporteras på tåg till energibolaget Fortum i Stockholm och utgöra bränsle för produktion av el och värme till Stockholms fjärrvärmenät.

Lignoboost kommersialiserar en patentskyddad unik teknik som handlar om att utvinna lignin ur svartlut, en restprodukt från veden vid framställning av kemisk pappersmassa. Processen är ett ytterst kapitalsnålt sätt att öka ett normalt massabruks produktion samtidigt som ligninet ger värdefulla intäkter. Ligninet kan användas som biobränsle som ersättning för kol och olja. Det är också intressant som råvara för plast, kolfiber och kemikalier.

- Efter sju års forskning och utveckling är tekniken nu mogen för industriell produktion. Detta ska demonstreras i vår anläggning i Bäckhammar. Den första produktionsdagen var 21 december 2006 då ca 500 kg lignin producerades, säger Gunnar Svedberg, VD för STFI-Packforsk. - Det förnyelsebara ligninbränslet som produceras med LignoBoost-tekniken lämpar sig särskilt väl i vårt koleldade kraftvärmeverk i Värtan, säger Eva-Katrin Lindman, ansvarig för forskning och utveckling på Fortum Värme. Deltagande i demonstrationsprojektet är en del i vår långsiktiga strategi att minska utsläppen av växthusgaser och därmed medverka i omställningen till uthållig energiproduktion.

En anläggning i full skala väntas ta tillvara mer än tiofaldigt den mängden lignin som demonstrationsanläggningen ger. En marknadsstudie visar att potentialen finns för fullskaleanläggningar i ca 100 massabruk världen över. Ett genombrott för tekniken skulle alltså bland annat betyda ersättning för stora mängder eldningsolja. Flera svenska massabruk skulle inom en relativt snar framtid kunna vara redo att investera i Lignoboosts teknologi. En mycket positiv effekt som forskningen visat är att tekniken märkbart sänker industrins kostnader för kapacitetshöjande investeringar. LignoBoost är ett helägt dotterbolag till STFI-Packforsk, som forskar inom massa, papper, grafisk media, förpackningar och logistik. Finansieringen av LignoBoost och dess demonstrationsanläggning, en investering på 19 miljoner kronor, delas av STFI-Packforsk, skogsindustriföretagen Södra och Stora Enso, Fortum Värme samt Statens Energimyndighet.

För mer information: Gunnar Svedberg, VD, STFI-Packforsk, 08-6767325 Anders Engström, 08-6767371 (verksamhetsfrågor) Peter Axegård, 08-6767221 (kommersiella frågor) Per Tomani, 08-6767281 (tekniska frågor)

www.lignoboost.com

STFI-Packforsk AB är ett av världens ledande FoU-företag med kunder över hela världen inom massa- och pappers-industrin, förpackningsindustrin och den grafiska branschen. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet och högskolor till direkta uppdrag där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Koncernen omsätter 300 MSEK har 270 anställda lokaliserade i Stockholm och i Örnsköldsvik samt i Trondheim, genom det majoritetsägda norska forskningsbolaget PFI AS.