Locum

Start för sprängningar på Södersjukhuset

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 11:29 CET

- Den ena stationen placeras i en ny bergtunnel under jord på Sachsgatan och den andra placeras i det nya försörjningskvarteret inne på sjukhusområdet, berättar Bengt Östman som är projektledare från Locum.

Sprängningar kommer att pågå från mars till augusti för att få plats för elstationen på Sachsgatan. Tillsammans med vården har fasta sprängtider tagits fram, för att störa vårdverksamheterna så lite som möjligt.

Sprängtider:
Ovan jord: 09.00-09.15 och 15.00-15.15
I tunnel: 07.00-07.15, 12.00-12.15 samt 18.00-18.15
Sprängningar kommer dock endast att ske en till två gånger om dagen.

- Allmänheten kommer också att märka dessa sprängningar genom buller och vibrationer i närheten av Södersjukhuset, säger Bengt Östman. Inför varje sprängning kommer ljud- och ljussignaler att ges. Mer information finns på Locums hemsida: www.locum.se/sodersjukhuset. Vi hoppas att Söders invånare kommer att ha tålamod med detta för ett framtida säkrare sjukhus.

Ytterligare information:
Bengt Östman, Projektledare Locum AB, 08-123 175 15
Christina Hallberg, Kommunikationsdirektör Locum AB, 08-123 171 42
Charlotte Lundqvist, Kundchef Locum AB, 08-123 171 60


Locum AB förvaltar och utvecklar vårdfastigheter på 2,1 miljoner kvadratmeter åt Stockholms läns landsting. En yta som motsvarar 210 Hötorgsskrapor eller ett område lika stort som sex stycken Gamla stan. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locums värderingar är Kundnytta, Helhetsansvar och Samverkan.

www.locum.se