Bombardier

Start för underhållsavtal med Västtrafik och SJ

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 09:28 CET

Bombardier tar från och med den här veckan tillsammans med Alstom över tågunderhållet för Västtrafik på uppdrag av tågoperatören SJ Götalandståg.

Avtalet omfattar fordonsunderhåll av närmare 100 regional- och pendeltåg i Västra Götalandsregionen och kommer i huvudsak att utföras i depåer i Falköping och Göteborg. Avtalet med SJ Götalandståg löper under perioden december 2015 till december 2024 (9 år) med en möjlig option på ytterligare totalt tre år (till december 2027).

- Västsverige är mycket viktigt för Bombardier. Västtrafik är en uppskattad kund på regionaltågssidan och framöver i regionen väntar stora investeringar i fordon och infrastruktur. I år har vi driftsatt ett nytt signalställverk åt Trafikverket som ger markant högre kapacitet vid Göteborgs Centralstation, säger Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden

Bombardier har sin huvudsakliga underhållsverksamhet i Falköping medan Alstoms huvudsakliga underhållsverksamhet förläggs till Göteborgsdepåerna Motorvagnshallen och Sävenäs.

Underhåll med fokus på avancerad teknik för bland annat prediktivt underhåll bidrar till förbättrad punktlighet och minskade livscykelkostnader hos kunden och är en prioriterad verksamhet för Bombardier.

- Sedan vi tecknade det avtal som nu träder i kraft har vi i år tagit hem två viktiga upphandlingar som underhållspartner till SJ. Affärerna avser Tåg i Bergslagen och Kinnekullebanan, och det lovar mycket gott för framtiden,säger Fredrik Nordström, ansvarig för fordonsunderhåll vid Bombardier i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 200 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har levererat fler än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2014 var 20,1 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com