Statens folkhälsoinstitut

Start för uppmärksamhetsvecka om riskbruk av alkohol

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 08:15 CET

Cirka 700 000 svenskar dricker alkohol på ett sätt som kan ge sociala och medicinska konsekvenser, så kallat riskbruk. Den riskabla konsumtionen ser dock ut att minska bland unga män i åldersgruppen 16-29 år. Det visar statistik som presenteras när ”Uppmärksamhetsveckan om riskbruk av alkohol” startar idag.

Under vecka 45, den 8-12 november, samordnar Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut en nationell uppmärksamhetsvecka om riskbruk av alkohol. Detta sker gemensamt med landstingens/regioners primärvård. Syftet är att sprida kunskap och uppmärksamhet om alkoholens roll för ohälsa.

– Målet är att livsstilsfrågor om alkohol på sikt ska bli lika vanliga som frågor om tobak, kost och fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården, säger Ylva Lyander, projektledare.

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att uppmärksamma och förändra ett riskbruk. Ofta är patienten omedveten om att han eller hon har en förhöjd alkoholkonsumtion. Forskning visar att enkla rådgivande samtal, till exempel i samband med en hälsokontroll, kan få människor att minska sitt drickande.

Cirka 700 000 svenskar dricker alkohol på ett sätt som kan leda till sociala och medicinska konsekvenser. Gruppen unga män 16-29 år ser ut att minska sin riskfyllda konsumtion. Från 2004 till 2010 har andelen minskat från 37 procent till 31 procent. Trots det är riskbruket fortfarande mest utbrett i åldersgruppen 16-29 år och vanligare bland män än kvinnor.

Under uppmärksamhetsveckan ordnar primärvården runt om i landet självtester, föreläsningar, och sprider informationsmaterial om riskbruk av alkohol.

– Den som riskbrukar alkohol behöver inte ha problem med alkohol här och nu, men kan få det i framtiden om konsumtionen fortsätter på samma nivå. Det positiva är att så länge som det handlar om ett riskbruk, och inte ett missbruk, så finns stora möjligheter att göra något åt problemet, säger Ylva Lyander.

Riskbruk av alkohol:
Den individuella känsligheten för vad som är riskabel alkoholkonsumtion varierar från person till person. Men följande riktvärden finns:
Män: mer än 14 standardglas per vecka eller 5 standardglas eller mer vid samma tillfälle.
Kvinnor: mer än 9 standardglas per vecka eller 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle.
Med 1 standardglas menas: 33 cl starköl eller 12-15 cl vin eller 4 cl sprit

För mer information:
Resultat för riskabla alkoholvanor ur Nationella folkhälsoenkäten på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Ylva Lyander, projektledare, 08-566 135 47, e-post: ylva.lyander@fhi.se
Åsa Domeij, avdelningschef, 063-19 96 81, e-post: asa.domeij@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 97 69, e-post: johan.landin@fhi.se