Ungdomsstyrelsen

Start för utbyten för fritidsgårdar i Kalmar

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:44 CET

Nu möts 19 fritidsledare från Östersjöregionen i Kalmar för att lära sig hur man gör internationella ungdomsutbyten. Förhoppningen är att mötet så småningom ska leda till flera konkreta utbyten mellan fritidsgårdar i länderna.

Den 20-24 mars samlas ungdomsledare från Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland i Kalmar. Värdar för utbildningen är Kalmar kommun och statliga Ungdomsstyrelsen. De svenska fritidsledarna kommer från Kalmar och Mörbylånga.

– Vi hoppas att mötet mellan de olika länderna ska leda till flera utbyten mellan fritidsgårdar i de olika länderna, säger Åsa Fahlgren på Ungdomsstyrelsen.

Utbildningen görs inom EU-programmet Ungdom som är ett utbytesprogram för ungdomar, ungdomsledare och ungdomsorganisationer inom Europa. Genom EU-programmet Ungdom ger EU ekonomiskt stöd för exempelvis ungdomsutbyten, volontärutbyten, utbildningar och studiebesök.

Ett mål med EU-programmet Ungdom är att ge alla ungdomar, oavsett vilka förutsättningar de har, möjlighet att få en första internationell erfarenhet. Det kan ske antingen i Sverige eller utomlands. Unga som av sociala, ekonomiska, fysiska eller kulturella skäl har begränsade möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter prioriteras inom programmet.

Under utbildningen i Kalmar får fritidsledarna lära sig hur internationella ungdomsutbyten kan användas som en metod för lärande och personlig utveckling i arbetet med unga.

– Lärande och personlig utveckling är ett av de områden som prioriteras inom den ungdomspolitik som riksdagen beslutat om, säger Åsa Fahlgren.

Själva ungdomsutbytet pågår ofta under två till tre veckor, men för- och efterarbete tar ofta upp till ett år. Hela den perioden är en läroprocess där ungdomarna arbetar både praktiskt för att arrangera utbytet och med identitetsfrågor.

– Ett utbyte väcker ofta tankar och de unga jobbar med frågeställningar som ”vem är jag?” och ”hur ser jag på andra?”. Efteråt inser de flesta att de lärt sig mycket. Det kan handla om ökade språkkunskaper eller att genomföra ett projekt. Det ger också ökad självkänsla och ökat engagemang. Mötet med unga från andra länder leder ofta till att man upptäcker nya sidor hos sig själv, säger Åsa Fahlgren.

Deltagarna i utbildningen kommer från orter som redan samarbetar inom Union of Baltic Cities. Att man nu börjar samarbeta inom fritidsområdet för unga och med ungdomsutbyten är något nytt.

För mer information:
Tove Lund, Kalmar kommun
tfn 070-647 46 58, Tove.Lund@kalmar.se

Åsa Fahlgren, handläggare
tfn 08-462 53 88, asa@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och informationschef
mobil tfn 070-663 39 18, martin@ungdomsstyrelsen.se