Graphmatech

Start-up från Uppsala möjliggör fullskalig implementering av grafen

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2018 13:30 CET

Ett genombrott vid Uppsala Universitet har löst de praktiska problemen för att industriellt kunna använda grafen i stor skala. Fram till nu har problem med agglomeration hindrat storskalig tillämpning av super-materialet grafen. Det nya hybrid-grafenmaterialet Aros Graphene® löser problemet och väntas revolutionera allt från elektronik, energilagring till att möjliggöra självsmörjande system.

Grafen är en tvådimensionell kolkristall, som är en atom tjockt och det är det starkaste materialet Världen någonsin skådat. Det har extremt hög elektrisk konduktivitet och värmeledningsförmåga och är ultralätt och genomskinligt. Grafen framställdes för första gången år 2004 och belönades med Nobelpriset 2010. Grafen förutspås revolutionera energisektorn och elektroniksektorn och vi skulle till och med kunna bygga ultralätta flygplan av grafenbaserade material i framtiden.

Hittills har dock utvecklingen bromsats av implementeringsproblem. Fortfarande mer än 10 efter den första framställningen av grafen är endast mycket begränsade tillämpningar tillgängliga. Problemet är att materialets egenskaper försämras kraftigt vid produktionsuppskalning. Forskare världen över har kämpat med denna utmaning och nyligen gjordes ett genombrott vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet.

  • -En stor utmaning i arbetet med grafen har varit agglomering vid uppskalning. Grafenet har visat fantastiska egenskaper på nano-skala men mycket sämre resultat på makro-skala. Dessa utmaningar har drivit mig till att fokusera mycket intensivt på lösningar för att kunna använda detta super-material för industriella produkter med bibehållna egenskaper, säger Mamoun Taher.

Mamoun Taher är materialforskare av syriskt ursprung och kom till Sverige 2010 som masterstudent och fortsatte även med doktorandstudier i Luleå. Sedan 2015 har han forskat vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet och har även arbetat i flertalet grafenrelaterade projekt med ABB.

Aros Graphene® är ett hybrid-jon-grafen-material vars tillverkningsprocess är enkel och miljövänlig. Materialet kan användas som tillsats i andra material, som en ytbeläggning eller kan till och med skrivas ut med 3D-skrivare.

  • -Med Aros Graphene® kan vi äntligen förverkliga potentialen i grafen och det har vi redan visat i inledande tester hos potentiella kunder. De första kommersiella applikationerna kommer att finnas på marknaden redan 2019.

Den största upptäckten var inte att vi hade producerat ett nytt material utan de slående egenskaperna vi observerade hos det nya materialet. Det visade sig att Aros Graphene® har de elektriska och termiska egenskaperna från grafen inte bara I två dimensioner utan i 3D, och dessutom har ytan extremt låg friktion och mycket hög slittålighet.

Det nya materialet kan förväntas bana väg för en rad nya hållbara produkter på olika industriella områden, säger Björn Lindh, entreprenör, tidigare i Disruptive Materials med det uppmärksammade materialet Upsalite®, nu medgrundare i Graphmatech AB som är bolaget som kommersialiserar Aros Graphene®.

Graphmatech har blivit antaget till det EU-sponsrade inkubatorprogrammet InnoEnergy och till ABB’s Innovationshub SynerLeap och har fått inledande finansiering från Vinnova. Nästa steg är att bevisa Aros Graphene® i olika kundapplikationer.

Mer information, bilder och uppgifter om Aros Graphene® och Graphmatech finns på www.graphmatech.com

För mer information, kontakta

Mamoun Taher, VD
mamoun.taher@graphmatech.com+46 73-551 30 54

GraphMatech is a Swedish materials technology startup company that invents, develops and sells novel Graphene-based nanocomposites materials and services. We are on a mission to deliver truly world-changing graphene hybrid materials that have the potential to make the world a better place.