TENTIO

Starta året med att skapa ett team i världsklass med TENTIO och Carolina Klüft

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 08:43 CET

Den främsta orsaken till att vi har utvecklat Thrive är att vi idag lever i ett prestationssamhälle, där många undersökningar visar att stress och psykisk ohälsa ökar. Vi ville ta fram ett hjälpmedel som hjälper företag att vara hållbara samtidigt som dem är högpresterande säger Daniel Mansour VD på TENTIO.

Stress är en av dem största anledningarna till sjukskrivningar och idag har stress blivit ett samhällsproblem. Den nya arbetsmiljöföreskriften 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, som kom under 2016, ska hjälpa företag och ledare att fokusera mer på den psykosociala arbetsmiljön. Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

Thrive är delvis digital tjänst som undersöker, identifierar, åtgärdar och utvärderar arbetsmiljö. Genom att kontinuerligt se hur teamet mår ger Thrive rekommendationer på åtgärder för att snabbt sätta in rätt åtgärder i tid. Det resulterar i ett agilt arbetsmiljöarbete säger Daniel Mansour VD på TENTIO.

Den 26 januari lanseras Thrive under ett event som lyfter frågan om hur viktigt teamet är samt om hur företag kan skapa högpresterande team som är hållbara. Under eventet kommer Carolina Klüft att berätta mer om prestation, balans och mening men även om hur viktigt teamet är.

För mer information om Thrive kontakta Lena Roos på TENTIO, 070-455 98 30. För mer information om eventet samt anmälan kontakta Josefine Jensen på josefine.jensen@tentio.se

Dagens företagsklimat ställer krav på en allt snabbare anpassning till omvärldens nya förutsättningar. Ständig utveckling för att kunna vara fortsatt högpresterande är därför ett villkor för fortsatt framgång.

Högpresterande företag i dagens kunskapssamhälle är lika med högpresterande team och medarbetare. De i sin tur kräver en hållbar arbetsmiljö. Hur uppfyller man då villkoret att vara högpresterande och samtidigt värna om en hållbar arbetsmiljö där medarbetare och team mår bra och utvecklas?

TENTIO har ställt sig just den frågan och erbjuder tjänster och lösningar som hjälper att skapa hållbara högpresterande företag och organisationer genom att göra ständig utveckling av affären, verksamheten och teamen enkel.