Riksdagen

Starten för FRA:s signalspaning i kabeltrafik senareläggs

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:15 CEST


Försvarsutskottets borgerliga majoritet föreslog på torsdagen att senarelägga tidpunkten för FRA:s start av signalspaning i kablar till den 1 december. På riksdagens begäran arbetar regeringen med ett förslag till kompletteringar av signalspaningslagen. Den omfattande och noggranna beredningen innebär att tidpunkten för när signalspaning i kablar ska starta behöver senareläggas två månader. Försvarsutskottets borgerliga majoritet föreslår därför en lagändring som innebär att FRA ska få tillgång till trafiken från teleoperatörerna från den 1 december 2009 i stället för den 1 oktober 2009. Oppositionen vill ha en parlamentarisk utredning Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att signalspaningslagen rivs upp och utreds i grunden av en parlamentarisk utredning. Partierna avstår därför från att ta ställning till utskottsmajoritetens förslag. För mer information:
  • Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s), telefonnummer 08-786 47 19 (mobiltelefon 070-522 39 65)
  • Försvarsutskottets vice ordförande Rolf Gunnarsson (m), mobiltelefon 070-530 42 18
Planerad dag för debatt och beslut: Preliminärt torsdagen den 7 maj 2009. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv Dokument:

Ingeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38