Banverket

Startmöte för ny utredning om Tjustbanan

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 13:51 CEST

Nu har ytterligare ett steg tagits i arbetet med att minska avståndet mellan Linköping och Västervik. Detta steg togs idag när företrädare för bland annat samtliga tre berörda kommuner, Banverket, Regionförbunden i Kalmar och Östergötlands län träffades för ett startmöte inför Banverkets utredning om hur Tjustbanan mellan Västervik och Åtvidaberg kan förbättras.

Banverket har uppdraget att utreda hur pendlingsmöjligheterna kan förbättras på Tjustbanan och har därför påbörjat en förstudie om sträckan Linköping-Åtvidaberg. I samband med detta arbete har samrådsmöten för allmänheten hållits i Åtvidaberg och Sturefors.

Banverket har därefter fått regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprusta Tjustbanan, delen mellan Åtvidaberg och Västervik, till en standard som medger effektiva pendlingsmöjligheter. Senast 2006 ska utredningen vara klar så att regeringen kan ta ställning till framtida investeringar i samband med utarbetandet av nästa framtidsplan.
Till grund för Banverkets arbete ligger idéstudien om Östersjöbanesystemet som Banverket och Regionförbundet i Kalmar gemensamt tog fram inför det senaste beslutet om investeringar i landets järnvägar, "Framtidsplan för järnvägen, Infrastruktursatsningar nationellt, 2004-2015".