Miljödepartementet

Startskott för Regeringens stöd till hållbart stadsbyggande

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 16:53 CEST

Idag inleddes ansökningsperioden för ekonomiskt stöd till kommuner och näringsliv från regeringens satsning på Hållbara Städer. Totalt satsas 340 miljoner kronor för 2009 och 2010 för att främja klimatvänligt stadsbyggande.

Delegationen för Hållbara Städer och ByggaBoDialogen arrangerade en heldag om hållbar stadsutveckling i Stockholm på torsdagen. Nära 500 representanter för byggföretag, näringslivsorganisationer, kommuner och forskningscentrum från hela landet deltog för att diskutera hur Sveriges städer och byggande ska utvecklas i klimatvänlig riktning. Seminariet behandlade även konkreta resultat från ByggaBoDialogen, samarbetet mellan regeringen och 43 företag och kommuner för att skapa en hållbar bygg- och fastighetssektor.

Samtidigt inleddes ansökningsperioden för det ekonomiska stödet för Regeringens satsning på Hållbara Städer - 140 miljoner kronor för år 2009 och 200 miljoner kronor för år 2010.
- Vi behöver hållbara städer i Sverige och samtidigt mobilisera för att vinna exportmarknader i den klimatomställning som ska göras i hela världen. Tillsammans ska vi främja integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp, bygga om och bygga nytt där värmebehovet är minimalt och lyfta fram ny teknik som gör att energibehovet minskar. Med Hållbara Städer vill regeringen också uppmuntra till hållbart stadsbyggande i vid mening och bidra till att skapa socialt integrerade och attraktiva städer, sade miljöminister Andreas Carlgren sitt anförande.
Regeringens Delegation för Hållbara Städer, som leds av Peter Örn, ska koncentrera det ekonomiska stödet till ett mindre antal mottagare bland kommuner och företag. Vid konkurrens om medel ska stöd i första hand ges till de åtgärder som i förhållande till stödets storlek bidrar till den största minskningen av utsläpp av växthusgaser.


Stödet kan gå till projekt som är bra exempel på:
- Skyltfönster för svensk miljöteknik och kunnande kring stadsutveckling, och som också underlättar kunskapsspridning.
- Lösningar för minskade klimatutsläpp.
- Ny- och ombyggnadsåtgärder i ett brett fält inom energi-, vatten-, avfalls- eller transportsektorerna.
- Hållbara stadsmiljöer där inte bara miljö utan också sociala, ekonomiska och andra aspekter beaktas i en integrerad stadsplanering.

- Räknat med låg tillväxttakt kommer världens ekonomi att växa fyra gånger till 2050 och byggandet kommer att var en central del i detta. Om resurser i tillväxten satsas rätt på att bygga klimatsmart och miljövänligt mobiliseras kraft för en hållbar framtid. Vi trycker idag på startknappen för att Sverige ska gå i täten för denna utveckling, sade Andreas Carlgren.


Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45

Pernilla Knutsson
Kanslichef för
Delegationen för
hållbara städer/
Miljövårdsberedningen
08-405 21 33
070-696 41 97


Anna-Karin Stoltz Ehn
Dep.sekreterare
Miljödepartementet
08-405 26 60