Avesta kommun

Startskott för visionär stadsplan

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 15:00 CET

Nu ska Avesta få en visionär stadsplan. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse har beslutat avsätta resurser för att i olika steg visionera om ett framtida Avesta.

--Det handlar om att analysera på vilket sätt bebyggelsen och den offentliga miljön kan göra Avesta mer attraktivt att bo i, att besöka och att bedriva verksamheter i, säger projektledare Peter Elmlund som håller i arbetet.

Projektet ska inbegripa både bebyggelse och miljöer. I arbetet ska också ingå en analys av hela bebyggelsen, men också en detaljgranskning av hur företagandet ser ut i centrum, vilka som bor där, hur nya bostäder ska involveras, en analys av hur människor rör sig i staden och var de spännande mötesplatserna finns.

Peter Elmlund, som gjort liknande arbeten i Nynäshamn och Upplands Väsby, hoppas att man i Avesta kan jobba på lite längre sikt med i olika steg. Han är heller inte främmande för att ta hjälp från bland annat elever på mastersutbildningar och engagera studenter vid sommaruniversitet, samt få tips och idéer av forskare för att se Avesta utvecklas utifrån andra och nya vinklar.

-Jag kan också tänka mig att det här arbetet sker parallellt med konferenser, föreläsare och samtal om stadsutveckling och tillväxtfaktorer som miljö och jämlikhet och där Avestas gratistrafik också blir en del.

Finansieringen av projektet sker helt och hållet av Johnsonstiftelsen.

Från Avesta kommuns sida välkomnar man erbjudandet. Inte minst utifrån Avestas nära historia med Johnsonfamiljen och deras genuina intresse och engagemang för orten.

-Det här erbjudandet är en perfekt tajming efter att ha genomfört projektet Avesta 2020 i syfta att lyfta Avesta som en attraktiv ort och där befolkningen ökar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson som fortsätter:

-Nu tar vi nästa steg i Avestas utveckling, genom det här samarbetet med Johnsonstiftelsen. Att det arbetet också inkluderar människorna i staden och ger dem möjlighet till ett medborgarinflytande är en viktig och betydelsefull del i arbetet.

Kommundirektör Anders Friberg drar också parallellerna till det arbete som kommunen det senaste året drivit vad gäller bostadsprojektering.

-En fortsatt utveckling av Avesta centrum kommer att kunna ge positiva effekter för handeln. Det här kan bli en input för fortsatt utveckling av handeln och ett ökat samarbete i centrum som också ökar attraktionen för Avesta och dess omnejd. En sådan här visionär stadsplan ökar också intresset för bostadsbyggandet som är helt i linje med vad vi redan påbörjat.

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.