Kristdemokraterna, KD

Startskottet för äldrekampanjen!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 17:02 CEST

Kristdemokraternas rikstäckande äldrekampanj inleddes på måndagen. Partiledare Göran Hägglund, Seniorförbundets ordförande Bror Stefenson, riksdagsledamot Alf Svensson och kommunalrådet i Jönköping Acko Ankarberg Johansson lyssnade och samtalade om äldrefrågor med alla intresserade vid Norrmalmstorg i Stockholm.

- Vi ska vända oss aktivt till de som arbetar inom äldreomsorgen, till pensionärsorganisationer, andra organisationer som arbetar med väntjänst och anhörigstöd, anhörigföreningar, invandrarföreningar, handikapporganisationer och många andra.. Vi vill att äldre ska få ta plats i vårt samhälle och att den åldersdiskriminering som pågår upphör. Varje senior har kunskaper och livserfarenheter som är värdefull för alla generationer.

- Vid rikstinget i somras inledde vi Kristdemokraternas äldreår. Det betyder att vi ska ägna tiden fram till nästa riksting åt frågor som på olika sätt belyser de äldres situation - i arbetslivet, som aktiva pensionärer, inom vård och omsorg och som anhörigvårdare. Vi börjar med en lyssnarkampanj under hösten, då vi träffar människor både i grupp och enskilt. Vi tar till oss alla synpunkter på hur det fungerar idag och de förslag till förbättringar som finns. Lyssnarkampanjen lägger grunden för partiets nya seniorpolitik som kommer att presenteras under kommun- och landstingsdagarna i Örebro den 4-5 februari 2005.
Kristdemokraterna har redan idag förslag på kraftfulla åtgärder för att stärka de äldres situation. Vi föreslår bland annat:

- Höjd garantipensionen med 100 kr per månad från och med 2005. Vi sänker därutöver skatten för pensionärer med 100 kronor per månad från och med 2006 och 200 kronor per månad från och med 2007.

- Slopad statlig fastighetsskatt – den är orättvis och slår blint. Den drabbar dessutom ofta äldre hårdast genom att de ofta har betalat ner sina lån på huset.

- Förbättrat bostadstillägg genom att fritidshus inte räknas in i underlaget. (Eftersom bundet kapital inte kan användas till löpande utgifter).

- Rätt att fortsätta jobba tills man är 72 år. Inte som tvång utan som en rättighet för de som vill. Halverad inkomstskatt efter 65 år. Detta skulle göra den äldre arbetskraften mer attraktiv, samtidigt som förtjänsten för den enskilde skulle bli avsevärt stor.

- Rätt för den som fyllt 61 år att arbeta deltid. Det är vad många som idag går i förtidspension skulle vilja. Att till exempel trappa ner litet långsammare eller fungera som mentor för yngre och mer oerfarna på arbetsmarknaden.

- Sänkt skatt för hushållstjänster – de försök som genomförts har gett mycket positiva resultat. Att själv kunna anställa till exempel städ- matlagnings- och snöskottningshjälp skulle höja självkänslan och livskvalitén för många., En del äldre skulle dessutom slippa bli bedömda och få hjälp efter vad andra bedömer är rimligt, istället för vad man själv anser att man behöver.

- En förbättrad situation för de äldre som vårdar sina anhöriga och närstående. Anhörigvårdare har rätt till praktisk och ekonomisk hjälp, information och handledning. Detta för att frivilligt kunna ta sig an uppgifter som annars skulle utföras av vårdpersonal.

På vårt program står också att äldreombudsmän bör tillsättas på kommunal nivå och att regeringen ska ha en äldreminister.

Mer information om kampanjen finns på

http://www.seniorkraften.se

Författare
Alf Svensson
Acko Ankarberg Johansson
Göran Hägglund
Bror Stefenson