Orsa kommun

Startskottet har gått för omorganisationen av skolan

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:03 CEST

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på torsdagen att inleda genomförandet av den nya skolorganisationen i Orsa kommun.

I det första steget kommer Stackmora och Skattunge skolor att läggas ned och eleverna flyttas till Bergetskolan.

Beslutet har föregåtts av MBL-förhandlingar och parterna är överens om organisationen.

- I nästa steg kommer vi att undersöka frågan om var årskurs 6 skall placeras, säger skolchefen Kent Henriksen. Först när det steget är taget kan vi genomföra beslutet att stänga halva Kyrkbyskolan och omfattningen på utbyggnationen av Bergetskolan. Beslutet om årskurs 6 påverkar ju var behovet av ombyggnad av skolorna finns. Kyrkbyskolan kommer sannolikt att vara i bruk som vanligtunder läsåret 09/10.

Kommunen och facket är också färdiga med förhandlingarna om övertalighet.

- Det är egentligen två skilda beslut som påverkat det ärendet. Dels naturligtvis skolorganisationen, men utöver det måste vi också ta hänsyn till det minskade ekonomiska utrymmet som drabbar kommunerna hårt och leder till uppsägningar.

Nu pågår arbetet med att bemanna organisationen utifrån de nya förhållandena.

- Vad gäller Kommunals område rör varslen 14 tjänster, men förmodligen blir det några färre. Några saker kvarstår att undersöka, men minst 10 tjänster kommer att försvinna.

Inom övriga fackförbunds områden berörs 0,6 tjänst.

Nu ska turordningslistorna sammanställas. Vilka som varslas blir inte klart förrän någon vecka efter påsk. Listorna upprättas enligt intensionerna i Lagen om anställningsskydd, LAS.