Katrineholms kommun

Stat och kommun måste hjälpas åt för en bra anhöriginvandring

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 14:35 CEST

I Somalia väntar över 400 barn, ungdomar och vuxna på att komma till Katrineholm. För att det ska kunna ske på ett bra sätt för alla måste regelverket för ersättning till kommunerna ändras.

Idag träffade kommunledningen kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S), integrationsminister Erik Ullenhag (FP), landshövding Bo Könberg och chefen för Katrineholms arbetsförmedling, Katarina Enqvist-Bolin, för att diskutera gemensamma utmaningar med anhöriginvandring.

Årligen kommer ett antal barn, ungdomar och vuxna till Sverige. Katrineholm genomför mängder med insatser för en bra integration. Alla som söker uppehållstillstånd från utlandet på grund av anknytning till en person som är bosatt i Sverige måste, oavsett nationalitet, klarlägga sin identitet för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Detta har inte kunnat ske under de senaste åren för anhöriga från Somalia.

DNA kan räcka för att stärka identitet
Migrationsöverdomstolen har slagit fast i en ny dom att om släktskap är styrkt med till exempel DNA, behöver vissa anhöriga inte längre bevisa sin identitet för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem i Sverige. Frågan har också hanterats i riksdagens budgetöverenskommelse.

– Beskedet är glädjande för de familjer som väntar på att återförenas med sina barn. För Sveriges kommuner innebär det en ekonomisk ansträngning då vi inte får ersättning för den här gruppen. Anländer de inte inom en tvåårsperiod efter att deras anhöriga kommit till Katrineholm, omfattas de inte längre av etableringsinsatserna. Katrineholm får inte etableringsersättningen på över 40 miljoner kronor under två år utan förväntas ta detta från kommunens egna skattemedel, säger Göran Dahlström.

På mötet meddelade integrationsministern att alla inblandade var överens om bilden av situationen. Han lovade att titta vidare på regelverket och ekonomin för integrationsersättningen och återkomma i frågan. Han passade också på att berömma Katrineholms samhällsorientering för invandrare som i dag finns på tio olika språk.

– Vårt möte gjorde mig både glad och hoppfull inför framtiden. Det känns bra att frågan nu ska belysas och att Katrineholm kan bidra till ett ännu bättre mottagande av invandrande anhöriga som kommer till Sverige, avslutar Dahlström.

För mer information kontakta
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se