Ladbrokes

Staten anmäls för brott mot EU:s konkurrenslagstiftning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 13:27 CET

Ladbrokes anmäler i dag svenska och finska staten till EU-kommissionen för brott mot EU:s konkurrenslagar. ”Det är ett högt spel av våra myndigheter att förleda oss medborgare i Norden att spelmonopolen vilar på socialpolitisk grund” säger Douglas Roos, Ladbrokes nordiska VD.

Under åberopande av det berömda Gambelli-målet, inledde EU-kommissionen den 25 november i år en process mot den danska staten med anledning av tillståndet i det danska spelmonopolet och brott mot EU:s konkurrenslagstiftning. Gambelli-målet har därmed fått sin första prövning i Norden.

I Gambelli- och Lindman-målen lämnade EG-domstolen nyligen tydliga riktlinjer till EU:s medlemsstater vad gäller spelmonopol. Som en logisk följd av detta beslut lämnar Ladbrokes i dag dessutom sin ansökan om tillstånd att anordna spel i Norge, Danmark och Sverige.

”Nu ser vi början på slutet av en oåterkallig utveckling”, säger Douglas Roos, Ladbrokes VD i Norden. ”Spelmonopolet rämnar för att ge utrymme åt ett sundare erbjudande till de nordiska spelkonsumenterna.”------------------------------------------------För ytterligare information, kontakta
Douglas Roos, tel 070- 735 21 25
Douglas.roos@ladbrokes.com
Ladbrokes är världens största bookmaker och en del av Hilton Group PLC som är noterat på Londonbörsen.

Ladbrokes omsatte ca 50 miljarder kronor 2002 och sysselsätter 15 000 personer. Bolaget driver 2500 spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien. Ladbrokes internetverksamhet förväntas att omsätta 6 miljarder kronor år 2003.